De Europese ePrivacyverordening

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) richt zich op de bescherming en verwerking van persoonsgegevens. De Europese ePrivacyrichtlijn geeft regels voor de verwerking van persoonsgegevens voor elektronische communicatiemiddelen. Dan gaat het om firewalls, het gebruik en beheer van cookies en om regels over telemarketing. De ePrivacyrichtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet.

Herziening ePrivacyrichtlijn

Momenteel is een herziening van de ePrivacyrichtlijn in voorbereiding. Dit moet leiden tot een nieuwe ePrivacyverordening die zowel een aanvulling op, als een specificatie van de AVG omvat. In het voorstel wordt de reikwijdte van de ePrivacyverordening uitgebreid naar alle online-diensten waarbij elektronische communicatie wordt aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan Whatsapp. De ePrivacyverordening geeft voorts nadere regels over het gebruik van cookies en cookiewalls. Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Met een cookiewall kunnen websites, apps of andere diensten alleen worden bezocht als daarvoor door de bezoeker toestemming is gegeven. Op grond van de AVG zijn cookiewalls niet toegestaan omdat de eis wordt gesteld dat toestemming vrij wordt gegeven. Dat is niet het geval als de betrokkene zonder toestemming een bepaalde dienst niet kan verkrijgen, bijvoorbeeld toegang tot de website. Het voorstel tot de nieuwe ePrivacyverordening staat het gebruik van cookiewalls echter wel toe. Dit staat haaks op het huidige cookiewall-verbod dat de Autoriteit Persoonsgegevens hanteert. De discussie over dit onderwerp is nog gaande.

Toezicht

Het toezicht op de Telecommunicatiewet wordt uitgevoerd door de Autoriteit Consument en Markt. Het nieuwe voorstel tot de ePrivacyverordening bepaalt dat iedere lidstaat zorg moet dragen voor een toezichthouder. Dat hoeft niet per se de Autoriteit Persoonsgegevens te zijn. Het is denkbaar dat in Nederland de Autoriteit Consument en Markt een gedeelte van het toezicht blijft behouden.

Advies en ondersteuning

Vijverberg Advocaten & Adviseurs houdt de ontwikkelingen met betrekking tot de ePrivacyverordening voor u in de gaten en zal u daarover via deze website en via nieuwsberichten informeren. Heeft u advies en ondersteuning nodig? Wij helpen u graag. Mail ons of bel: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media