Privacyrecht

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn sinds de invoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) actuele thema’s die regelmatig in de media en de rechtspraak aan de orde komen. De AVG stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens, kent de betrokkenen verschillende rechten toe en bepaalt dat er technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden ingevoerd. De toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, kan sancties opleggen en uw organisatie kan behoorlijke (imago)schade lijden als de privacyregels worden overtreden.

Privacyrecht: AVG en Uitvoeringswet

Het privacyrecht - de regels die de privacy beschermen - zijn in belangrijke mate opgenomen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Toepassing van de regels leidt in de praktijk tot uiteenlopende vragen. Onze juridisch specialisten helpen u graag bij vragen als:

Ondersteuning door Vijverberg Advocaten & Adviseurs

Heeft u vragen over privacy? Schakel ons kantoor in voor advisering of ondersteuning in privacykwesties. Ook als u overweegt om een klacht in te dienen bij de AP of op een andere wijze de rechtmatigheid van verwerking van persoonsgegevens aan de orde wilt stellen, kunt u bij ons terecht. Wij beschikken over privacyspecialisten die u graag bijstaan. U wordt dan op een professionele wijze door een praktisch ingestelde en deskundige jurist ondersteund en geadviseerd. Via Vijverberg kunt u ook een functionaris voor de gegevensbescherming raadplegen of een procesjurist inhuren. Mail of bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Naar verwachting treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer per 1 juli 2024 in werking. Deze wet geeft de burger en bedrijven het recht om…

Ook beschikbaar op: en

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Privacyreglement opstellen voor landelijke toezichthouder

Privacyreglement opstellen voor landelijke toezichthouder

Een landelijke toezichthouder zoekt een privacy jurist die wordt ingezet om een reglement uit te werken dat uitvoering geeft aan de wettelijke vereisten voor de gegevensuitwisseling. Vijverberg levert voor een periode van drie maanden gedurende…
Handleiding voor publicatie persoonsgegevens op internet

Handleiding voor publicatie persoonsgegevens op internet

De gemeente Purmerend wil voorkomen dat persoonsgegevens van burgers die een zienswijze hebben ingediend in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), op internet worden gepubliceerd en vraagt Vijverberg om ondersteuning. Onze adviseur inventariseert wat…
Incompany cursus Wet bescherming persoonsgegevens

Incompany cursus Wet bescherming persoonsgegevens voor gemeente Zoetermeer

Een jurist van Vijverberg verzorgt voor de gemeente Zoetermeer een incompany cursus over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Tijdens deze cursus behandelt hij de basis van de privacywetgeving. Daarna volgt een verdieping van de leerstof…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media