Privacyrecht

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn sinds de invoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) actuele thema’s die regelmatig in de media en de rechtspraak aan de orde komen. De AVG stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens, kent de betrokkenen verschillende rechten toe en bepaalt dat er technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden ingevoerd. De toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, kan sancties opleggen en uw organisatie kan behoorlijke (imago)schade lijden als de privacyregels worden overtreden.

Privacyrecht: AVG en Uitvoeringswet

Het privacyrecht - de regels die de privacy beschermen - zijn in belangrijke mate opgenomen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Toepassing van de regels leidt in de praktijk tot uiteenlopende vragen. Onze juridisch specialisten helpen u graag bij vragen als:

Ondersteuning door Vijverberg Advocaten & Adviseurs

Heeft u vragen over privacy? Schakel ons kantoor in voor advisering of ondersteuning in privacykwesties. Ook als u overweegt om een klacht in te dienen bij de AP of op een andere wijze de rechtmatigheid van verwerking van persoonsgegevens aan de orde wilt stellen, kunt u bij ons terecht. Wij beschikken over privacyspecialisten die u graag bijstaan. U wordt dan op een professionele wijze door een praktisch ingestelde en deskundige jurist ondersteund en geadviseerd. Via Vijverberg kunt u ook een functionaris voor de gegevensbescherming raadplegen of een procesjurist inhuren. Mail of bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Naar verwachting treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer per 1 juli 2024 in werking. Deze wet geeft de burger en bedrijven het recht om…

Ook beschikbaar op: en

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Verwerken van persoonsgegevens binnen jeugdhulporganisatie

Verwerken van persoonsgegevens binnen jeugdhulporganisatie

Een organisatie op het gebied van jeugdhulp vraagt zich af op welke grond uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zij persoonsgegevens mag verwerken. Een juridisch adviseur van Vijverberg analyseert de casus, geeft aan welke grondslagen…
Procesvertegenwoordiging gemeente bij weigering gemachtigde wegens misbruik van recht

Procesvertegenwoordiging gemeente bij weigering gemachtigde wegens misbruik van recht

De Wet politiegegevens bevat een uitputtende regeling voor de verstrekking van politiegegevens. Voor zover gegevens als politiegegevens in de zin van die wet moeten worden aangemerkt, is er geen plaats voor toepassing van de Wet…
Procesvertegenwoordiging gemeente bij weigering gemachtigde wegens misbruik van recht

Procesvertegenwoordiging gemeente bij weigering gemachtigde wegens misbruik van recht

Nu de mogelijkheid een dwangsom te eisen vanwege overschrijding van de beslistermijn bij een Wob-verzoek is vervallen, wordt een andere weg ingeslagen. De gemeente ontvangt een verzoek om inzage in de persoonsgegevens op grond van…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media