Privacyrecht

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn sinds de invoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) actuele thema’s die regelmatig in de media en de rechtspraak aan de orde komen. De AVG stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens, kent de betrokkenen verschillende rechten toe en bepaalt dat er technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden ingevoerd. De toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, kan sancties opleggen en uw organisatie kan behoorlijke (imago)schade lijden als de privacyregels worden overtreden.

Privacyrecht: AVG en Uitvoeringswet

Het privacyrecht - de regels die de privacy beschermen - zijn in belangrijke mate opgenomen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Toepassing van de regels leidt in de praktijk tot uiteenlopende vragen. Onze juridisch specialisten helpen u graag bij vragen als:

Ondersteuning door Vijverberg Advocaten & Adviseurs

Heeft u vragen over privacy? Schakel ons kantoor in voor advisering of ondersteuning in privacykwesties. Ook als u overweegt om een klacht in te dienen bij de AP of op een andere wijze de rechtmatigheid van verwerking van persoonsgegevens aan de orde wilt stellen, kunt u bij ons terecht. Wij beschikken over privacyspecialisten die u graag bijstaan. U wordt dan op een professionele wijze door een praktisch ingestelde en deskundige jurist ondersteund en geadviseerd. Via Vijverberg kunt u ook een functionaris voor de gegevensbescherming raadplegen of een procesjurist inhuren. Mail of bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Aanmelden HEIT als samenwerkingsverband WGS

Verzoek aan Minister aanmelden HEIT als samenwerkingsverband WGS

Momenteel ligt het wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) ter beoordeling bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Dit wetsvoorstel heeft tot doel een grondslag te bieden voor samenwerkingsverbanden die gezamenlijk criminaliteit, onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en…
Vijverberg beoordeeld de rechtmatigheid van het verwerken van persoonsgegevens

Advies over de rechtmatigheid van het verwerken van persoonsgegevens

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) heeft een ontwerp voor een uitvoeringsrichtlijn voor het schouwen van monumenten opgesteld. Onze privacy-specialist, mr. Arjo Buurma, heeft de notitie en richtlijn beoordeeld op de rechtmatigheid van het verwerken…
Vijverberg geeft advies over het verwerken van persoonsgegevens

Vijverberg geeft advies over het verwerken van persoonsgegevens

Voor de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) heeft onze privacy-specialist, mr. Arjo Buurma, een advies geschreven over het verwerken van persoonsgegevens in de rapporten die opgesteld worden door archeologen of bodemdeskundigen. Daarin zijn vragen over…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media