Privacyrecht

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn sinds de invoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) actuele thema’s die regelmatig in de media en de rechtspraak aan de orde komen. De AVG stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens, kent de betrokkenen verschillende rechten toe en bepaalt dat er technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden ingevoerd. De toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, kan sancties opleggen en uw organisatie kan behoorlijke (imago)schade lijden als de privacyregels worden overtreden.

Privacyrecht: AVG en Uitvoeringswet

Het privacyrecht - de regels die de privacy beschermen - zijn in belangrijke mate opgenomen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Toepassing van de regels leidt in de praktijk tot uiteenlopende vragen. Onze juridisch specialisten helpen u graag bij vragen als:

Advies en hulp bij privacyvraagstukken

Bel ons, wij helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen. Wij kunnen u adviseren over vraagstukken met betrekking tot privacy, ondersteunen bij het implementeren van de AVG en nieuwe verwerkingen en bieden ondersteuning bij het afhandelen van AVG-verzoeken. Via Vijverberg kunt u een functionaris gegevensbescherming raadplegen of procesjurist inhuren. Wij kunnen u bijstaan bij de afhandeling van bezwaarschriften en u vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Privacy: actualiteiten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. De afgelopen periode hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan en hebben rechters voor…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Persoonlijke informatie bij gemeentelijke herindeling

Persoonlijke informatie bij gemeentelijke herindeling

Een medewerker wil met een beroep op de Wob weten welke informatie door de gemeentesecretaris en de burgemeester is verstrekt aan de inpassingscommissie, die adviseert over de plaatsing in de nieuwe gemeente.Vijverberg geeft antwoord op…
Advies over toepassing cameratoezicht

Advies over toepassing cameratoezicht

Bij een gemeentelijke accommodatie rijzen vragen over de toepassing van cameratoezicht op het personeel. Vijverberg geeft aan hoe dat in de Wbp en in de WOR is geregeld, waarna in goed overleg met het personeel…
Opvragen personeelsdossier

Opvragen personeelsdossier

Een gemeente wordt geconfronteerd met een Wob-verzoek over de vertrekregeling die met een voormalige topambtenaar is gesloten. Vijverberg assisteert bij het screenen van het dossier en het opstellen van de beslissing. Het belang van openbaarheid…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media