Privacyrecht

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn sinds de invoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) actuele thema’s die regelmatig in de media en de rechtspraak aan de orde komen. De AVG stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens, kent de betrokkenen verschillende rechten toe en bepaalt dat er technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden ingevoerd. De toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, kan sancties opleggen en uw organisatie kan behoorlijke (imago)schade lijden als de privacyregels worden overtreden.

Privacyrecht: AVG en Uitvoeringswet

Het privacyrecht - de regels die de privacy beschermen - zijn in belangrijke mate opgenomen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Toepassing van de regels leidt in de praktijk tot uiteenlopende vragen. Onze juridisch specialisten helpen u graag bij vragen als:

Advies en hulp bij privacyvraagstukken

Bel ons, wij helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen. Wij kunnen u adviseren over vraagstukken met betrekking tot privacy, adviseren en ondersteunen u bij het afhandelen van datalekken en AVG-verzoeken en bij het AVG-compliant maken van uw organisatie. Via Vijverberg kunt u een functionaris gegevensbescherming raadplegen of procesjurist inhuren. Ook staan wij organisaties bij wanneer u een klacht in wilt dienen bij de AP of de AP een onderzoek instelt of een sanctie heeft opgelegdWij kunnen u bijstaan bij de afhandeling van bezwaarschriften en u vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Privacy: actualiteiten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. De afgelopen periode hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan en hebben rechters voor…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Beoordelen verklaring over verzamelen persoonsgegevens

Beoordelen verklaring over verzamelen persoonsgegevens door bemiddelingsbureau in de financiële sector

Een Search & Interim Management bureau in het financiële domein benadert vanuit haar netwerk potentiële kandidaten voor bemiddeling naar een vacante positie bij haar opdrachtgevers. Voor dit doel verzamelt het bureau persoonsgegevens van de kandidaten…
Interim privacy-officer bij een politiekorps

Privacy-officer bij een politiekorps

Door de overstap van de privacy-officer van een politiekorps naar een andere functie, moet de vacature van privacy-officer tijdelijk vervuld worden. Vijverberg biedt een jurist aan met kennis van de bij de politie relevante wetgeving…
Persoonlijke informatie bij gemeentelijke herindeling

Persoonlijke informatie bij gemeentelijke herindeling

Een medewerker wil met een beroep op de Wob weten welke informatie door de gemeentesecretaris en de burgemeester is verstrekt aan de inpassingscommissie, die adviseert over de plaatsing in de nieuwe gemeente.Vijverberg geeft antwoord op…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media