Privacyrecht

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn sinds de invoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) actuele thema’s die regelmatig in de media en de rechtspraak aan de orde komen. De AVG stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens, kent de betrokkenen verschillende rechten toe en bepaalt dat er technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden ingevoerd. De toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, kan sancties opleggen en uw organisatie kan behoorlijke (imago)schade lijden als de privacyregels worden overtreden.

Privacyrecht: AVG en Uitvoeringswet

Het privacyrecht - de regels die de privacy beschermen - zijn in belangrijke mate opgenomen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Toepassing van de regels leidt in de praktijk tot uiteenlopende vragen. Onze juridisch specialisten helpen u graag bij vragen als:

Advies en hulp bij privacyvraagstukken

Bel ons, wij helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen. Wij kunnen u adviseren over vraagstukken met betrekking tot privacy, adviseren en ondersteunen u bij het afhandelen van datalekken en AVG-verzoeken en bij het AVG-compliant maken van uw organisatie. Via Vijverberg kunt u een functionaris gegevensbescherming raadplegen of procesjurist inhuren. Ook staan wij organisaties bij wanneer u een klacht in wilt dienen bij de AP of de AP een onderzoek instelt of een sanctie heeft opgelegdWij kunnen u bijstaan bij de afhandeling van bezwaarschriften en u vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Privacy: actualiteiten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. De afgelopen periode hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan en hebben rechters voor…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Toets privacybeleid en -reglement

Toets privacybeleid en -reglement

Een gemeenschappelijke regeling heeft een concept privacybeleid en privacyreglement opgesteld. Het vraagt onze senior adviseur de concepten te toetsen op strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming en volledigheid. Onze adviseur voert de toets op korte…
Privacy: publicatie namenlijst medewerkers in kantine

Privacy: publicatie namenlijst medewerkers in kantine

Een organisatie overweegt ieder kwartaal in de kantine een lijst op te hangen van medewerkers die het voorgaande kwartaal niet ziek zijn geweest. De organisatie vraagt zich af of het publiceren van zo’n lijst past…
Ondersteuning bij de implementatie van de AVG

Ondersteuning bij de implementatie van de AVG

Juridisch adviseurs van Vijverberg ondersteunen diverse bedrijven en stichtingen bij de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in hun organisatie. Er worden verwerkingsregisters opgesteld, getoetst of de wijze van verwerking voldoet aan de eisen…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media