Privacyrecht

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn sinds de invoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) actuele thema’s die regelmatig in de media en de rechtspraak aan de orde komen. De AVG stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens, kent de betrokkenen verschillende rechten toe en bepaalt dat er technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden ingevoerd. De toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, kan sancties opleggen en uw organisatie kan behoorlijke (imago)schade lijden als de privacyregels worden overtreden.

Privacyrecht: AVG en Uitvoeringswet

Het privacyrecht - de regels die de privacy beschermen - zijn in belangrijke mate opgenomen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Toepassing van de regels leidt in de praktijk tot uiteenlopende vragen. Onze juridisch specialisten helpen u graag bij vragen als:

Advies en hulp bij privacyvraagstukken

Bel ons, wij helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen. Wij kunnen u adviseren over vraagstukken met betrekking tot privacy, ondersteunen bij het implementeren van de AVG en nieuwe verwerkingen en bieden ondersteuning bij het afhandelen van AVG-verzoeken. Via Vijverberg kunt u een functionaris gegevensbescherming raadplegen of procesjurist inhuren. Wij kunnen u bijstaan bij de afhandeling van bezwaarschriften en u vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Privacy: actualiteiten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. De afgelopen periode hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan en hebben rechters voor…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Ondersteuning bij de implementatie van de AVG

Ondersteuning bij de implementatie van de AVG

Juridisch adviseurs van Vijverberg ondersteunen diverse bedrijven en stichtingen bij de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in hun organisatie. Er worden verwerkingsregisters opgesteld, getoetst of de wijze van verwerking voldoet aan de eisen…
Verwerken van persoonsgegevens binnen jeugdhulporganisatie

Verwerken van persoonsgegevens binnen jeugdhulporganisatie

Een organisatie op het gebied van jeugdhulp vraagt zich af op welke grond uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zij persoonsgegevens mag verwerken. Een juridisch adviseur van Vijverberg analyseert de casus, geeft aan welke grondslagen…
Procesvertegenwoordiging gemeente bij weigering gemachtigde wegens misbruik van recht

Procesvertegenwoordiging gemeente bij weigering gemachtigde wegens misbruik van recht

De Wet politiegegevens bevat een uitputtende regeling voor de verstrekking van politiegegevens. Voor zover gegevens als politiegegevens in de zin van die wet moeten worden aangemerkt, is er geen plaats voor toepassing van de Wet…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media