Privacyrecht

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn sinds de invoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) actuele thema’s die regelmatig in de media en de rechtspraak aan de orde komen. De AVG stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens, kent de betrokkenen verschillende rechten toe en bepaalt dat er technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden ingevoerd. De toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, kan sancties opleggen en uw organisatie kan behoorlijke (imago)schade lijden als de privacyregels worden overtreden.

Privacyrecht: AVG en Uitvoeringswet

Het privacyrecht - de regels die de privacy beschermen - zijn in belangrijke mate opgenomen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Toepassing van de regels leidt in de praktijk tot uiteenlopende vragen. Onze juridisch specialisten helpen u graag bij vragen als:

Ondersteuning door Vijverberg Advocaten & Adviseurs

Heeft u vragen over privacy? Schakel ons kantoor in voor advisering of ondersteuning in privacykwesties. Ook als u overweegt om een klacht in te dienen bij de AP of op een andere wijze de rechtmatigheid van verwerking van persoonsgegevens aan de orde wilt stellen, kunt u bij ons terecht. Wij beschikken over privacyspecialisten die u graag bijstaan. U wordt dan op een professionele wijze door een praktisch ingestelde en deskundige jurist ondersteund en geadviseerd. Via Vijverberg kunt u ook een functionaris voor de gegevensbescherming raadplegen of een procesjurist inhuren. Mail of bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Privacy: actualiteiten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. De afgelopen periode hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan en hebben rechters voor…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Interim privacy-officer bij een politiekorps

Privacy-officer bij een politiekorps

Door de overstap van de privacy-officer van een politiekorps naar een andere functie, moet de vacature van privacy-officer tijdelijk vervuld worden. Vijverberg biedt een jurist aan met kennis van de bij de politie relevante wetgeving…
Persoonlijke informatie bij gemeentelijke herindeling

Persoonlijke informatie bij gemeentelijke herindeling

Een medewerker wil met een beroep op de Wob weten welke informatie door de gemeentesecretaris en de burgemeester is verstrekt aan de inpassingscommissie, die adviseert over de plaatsing in de nieuwe gemeente.Vijverberg geeft antwoord op…
Advies over toepassing cameratoezicht

Advies over toepassing cameratoezicht

Bij een gemeentelijke accommodatie rijzen vragen over de toepassing van cameratoezicht op het personeel. Vijverberg geeft aan hoe dat in de Wbp en in de WOR is geregeld, waarna in goed overleg met het personeel…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media