Privacyrecht

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn sinds de invoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) actuele thema’s die regelmatig in de media en de rechtspraak aan de orde komen. De AVG stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens, kent de betrokkenen verschillende rechten toe en bepaalt dat er technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden ingevoerd. De toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, kan sancties opleggen en uw organisatie kan behoorlijke (imago)schade lijden als de privacyregels worden overtreden.

Privacyrecht: AVG en Uitvoeringswet

Het privacyrecht - de regels die de privacy beschermen - zijn in belangrijke mate opgenomen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Toepassing van de regels leidt in de praktijk tot uiteenlopende vragen. Onze juridisch specialisten helpen u graag bij vragen als:

Advies en hulp bij privacyvraagstukken

Bel ons, wij helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen. Wij kunnen u adviseren over vraagstukken met betrekking tot privacy, ondersteunen bij het implementeren van de AVG en nieuwe verwerkingen en bieden ondersteuning bij het afhandelen van AVG-verzoeken. Via Vijverberg kunt u een functionaris gegevensbescherming raadplegen of procesjurist inhuren. Wij kunnen u bijstaan bij de afhandeling van bezwaarschriften en u vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Privacy: actualiteiten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. De afgelopen periode hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan en hebben rechters voor…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Overtreding interne gedragsregels

Overtreding interne gedragsregels

Een zorginstelling verdenkt een medewerker van handelen in strijd met de interne gedragsregels. De medewerker is hierop aangesproken, maar hij ontkent dat hij de interne gedragsregels heeft overtreden.De werkgever wil vervolgens het zakelijke e-mailverkeer van…
Privacyreglement opstellen voor landelijke toezichthouder

Privacyreglement opstellen voor landelijke toezichthouder

Een landelijke toezichthouder zoekt een privacy jurist die wordt ingezet om een reglement uit te werken dat uitvoering geeft aan de wettelijke vereisten voor de gegevensuitwisseling. Vijverberg levert voor een periode van drie maanden gedurende…
Handleiding voor publicatie persoonsgegevens op internet

Handleiding voor publicatie persoonsgegevens op internet

De gemeente Purmerend wil voorkomen dat persoonsgegevens van burgers die een zienswijze hebben ingediend in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), op internet worden gepubliceerd en vraagt Vijverberg om ondersteuning. Onze adviseur inventariseert wat…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media