Privacyrecht

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn sinds de invoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) actuele thema’s die regelmatig in de media en de rechtspraak aan de orde komen. De AVG stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens, kent de betrokkenen verschillende rechten toe en bepaalt dat er technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden ingevoerd. De toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, kan sancties opleggen en uw organisatie kan behoorlijke (imago)schade lijden als de privacyregels worden overtreden.

Privacyrecht: AVG en Uitvoeringswet

Het privacyrecht - de regels die de privacy beschermen - zijn in belangrijke mate opgenomen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Toepassing van de regels leidt in de praktijk tot uiteenlopende vragen. Onze juridisch specialisten helpen u graag bij vragen als:

Advies en hulp bij privacyvraagstukken

Bel ons, wij helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen. Wij kunnen u adviseren over vraagstukken met betrekking tot privacy, adviseren en ondersteunen u bij het afhandelen van datalekken en AVG-verzoeken en bij het AVG-compliant maken van uw organisatie. Via Vijverberg kunt u een functionaris gegevensbescherming raadplegen of procesjurist inhuren. Ook staan wij organisaties bij wanneer u een klacht in wilt dienen bij de AP of de AP een onderzoek instelt of een sanctie heeft opgelegdWij kunnen u bijstaan bij de afhandeling van bezwaarschriften en u vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Privacy: actualiteiten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. De afgelopen periode hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan en hebben rechters voor…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Privacyreglement opstellen voor landelijke toezichthouder

Privacyreglement opstellen voor landelijke toezichthouder

Een landelijke toezichthouder zoekt een privacy jurist die wordt ingezet om een reglement uit te werken dat uitvoering geeft aan de wettelijke vereisten voor de gegevensuitwisseling. Vijverberg levert voor een periode van drie maanden gedurende…
Handleiding voor publicatie persoonsgegevens op internet

Handleiding voor publicatie persoonsgegevens op internet

De gemeente Purmerend wil voorkomen dat persoonsgegevens van burgers die een zienswijze hebben ingediend in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), op internet worden gepubliceerd en vraagt Vijverberg om ondersteuning. Onze adviseur inventariseert wat…
Incompany cursus Wet bescherming persoonsgegevens

Incompany cursus Wet bescherming persoonsgegevens voor gemeente Zoetermeer

Een jurist van Vijverberg verzorgt voor de gemeente Zoetermeer een incompany cursus over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Tijdens deze cursus behandelt hij de basis van de privacywetgeving. Daarna volgt een verdieping van de leerstof…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media