Disfunctioneren

U bent niet tevreden over het functioneren van uw werknemer. Welke instrumenten heeft u om het functioneren van werknemers effectief bij te sturen? En hoe zet u efficiënt een verbetertraject in? Heeft uw aan- en bijsturing geen effect gehad en is de maat vol? Hoe gaat u dan verder?

Onvoldoende functioneren van een werknemer kent vele verschijningsvormen. Het disfunctioneren kan blijken uit het niet meekunnen in de ontwikkelingen of het niet (kunnen of willen) voldoen aan redelijke verzoeken, maar ook uit ruziënd gedrag en bijvoorbeeld het plegen van diefstal.

Vindt u dat een medewerker disfunctioneert en overweegt u een medewerker te ontslaan wegens disfunctioneren dan loopt u tegen vragen aan, bijvoorbeeld:

  • Hoe bespreekt u uw klachten over het disfunctioneren met uw werknemer?
  • Welke instrumenten heeft u om het functioneren van werknemers effectief bij te sturen?
  • Hoe en wanneer zet u deze instrumenten effectief in?
  • Wanneer is een verbetertraject of disfunctioneringstraject aan de orde en hoe pakt u dat aan?
  • Wat als ook een verbetertraject of disfunctioneringstraject niet helpt. Kunt u uw werknemer dan ontslaan? Welke regels gelden voor ontslag wegens disfunctioneren?
  • Welke ontslagroutes zijn er en welke criteria hanteert de rechter?
  • Is het disfunctioneringsdossier goed genoeg voor een ontslag?
  • Hoe bouwt u een goed disfunctioneringsdossier op?

Advies en hulp bij disfunctioneren van uw werknemer

Een ontslag wegens disfunctioneren wordt kritisch getoetst door de rechter. De advocaten en adviseurs van Vijverberg helpen u om disfunctioneren van uw werknemers doelgericht aan te pakken. Wij kunnen u ook helpen met het vormgeven van een verbeterings- of disfunctioneringstraject zodat u, mocht dat onverhoopt niet tot verbetering leiden, een voldoende sterk dossier heeft om de werknemer te ontslaan. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Disfunctionerende conciërge

Disfunctionerende conciërge

Een stichting muziekschool annex theater heeft een langslepend conflict met de conciërge, die niet voldoet aan de functie-eisen. De muziekschool is een zogenaamde B3-instelling en het personeel volgt de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden. Vijverberg dient namens de…
Hulp bij ontslagvergoeding

Hulp bij ontslagvergoeding

Een werknemer krijgt te horen dat zijn functie komt te vervallen vanwege een reorganisatie. De werkgever biedt de medewerker een ontslagvergoeding aan overeenkomstig het Sociaal Plan. Vijverberg staat deze medewerker bij en toetst de aangeboden…
Bijstaan in mediationtraject

Vijverberg staat medewerker bij in mediationtraject

Een werknemer krijgt bij zijn jaarlijks beoordelingsgesprek te horen dat hij niet op alle punten naar behoren functioneert. Daarnaast geeft de werkgever aan dat hij voornemens is om zijn functie te laten vervallen in verband…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media