Disfunctioneren

U bent niet tevreden over het functioneren van uw werknemer. Welke instrumenten heeft u om het functioneren van werknemers effectief bij te sturen? En hoe zet u efficiënt een verbetertraject in? Heeft uw aan- en bijsturing geen effect gehad en is de maat vol? Hoe gaat u dan verder?

Onvoldoende functioneren van een werknemer kent vele verschijningsvormen. Het disfunctioneren kan blijken uit het niet meekunnen in de ontwikkelingen of het niet (kunnen of willen) voldoen aan redelijke verzoeken, maar ook uit ruziënd gedrag en bijvoorbeeld het plegen van diefstal.

Vindt u dat een medewerker disfunctioneert en overweegt u een medewerker te ontslaan wegens disfunctioneren dan loopt u tegen vragen aan, bijvoorbeeld:

  • Hoe bespreekt u uw klachten over het disfunctioneren met uw werknemer?
  • Welke instrumenten heeft u om het functioneren van werknemers effectief bij te sturen?
  • Hoe en wanneer zet u deze instrumenten effectief in?
  • Wanneer is een verbetertraject of disfunctioneringstraject aan de orde en hoe pakt u dat aan?
  • Wat als ook een verbetertraject of disfunctioneringstraject niet helpt. Kunt u uw werknemer dan ontslaan? Welke regels gelden voor ontslag wegens disfunctioneren?
  • Welke ontslagroutes zijn er en welke criteria hanteert de rechter?
  • Is het disfunctioneringsdossier goed genoeg voor een ontslag?
  • Hoe bouwt u een goed disfunctioneringsdossier op?

Advies en hulp bij disfunctioneren van uw werknemer

Een ontslag wegens disfunctioneren wordt kritisch getoetst door de rechter. De advocaten en adviseurs van Vijverberg helpen u om disfunctioneren van uw werknemers doelgericht aan te pakken. Wij kunnen u ook helpen met het vormgeven van een verbeterings- of disfunctioneringstraject zodat u, mocht dat onverhoopt niet tot verbetering leiden, een voldoende sterk dossier heeft om de werknemer te ontslaan. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

Als op de werkvloer een onwerkbare situatie ontstaat, wordt in veel gevallen het dienstverband beëindigd via een minnelijke vertrekregeling of vaststellingsovereenkomst. De Wnra die per…

Ook beschikbaar op: en

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Disfunctioneren

Afscheid van een disfunctionerende medewerker

Een medewerker van een waterschap verwaarloost in ernstige mate zijn werk. Hij blijkt na disciplinaire bestraffing en de inzet van een stevig functioneringstraject, eindigend in een negatieve beoordeling, niet in staat tot structurele verbetering. Een…
Cursus omgaan met disfunctioneren

Cursus omgaan met disfunctioneren

De secretaris-directeur van een waterschap vindt het noodzakelijk dat slagvaardiger met niet goed functionerende medewerkers wordt omgegaan maar constateert dat de P&O-functionarissen niet allemaal op één lijn zitten. Hij geeft opdracht aan Vijverberg een cursus…
Kordate aanpak disfunctioneren

Kordate aanpak disfunctioneren

Een gemeente ervaart dat communicatie met een voorman uiterst moeizaam verloopt. Vijverberg geeft tips hoe de feiten en omstandigheden vastgelegd kunnen worden. Dit leidt tot de vorming van een omvangrijk en gedetailleerd dossier. Aansluitend voert…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media