Disfunctioneren

U bent niet tevreden over het functioneren van uw werknemer. Welke instrumenten heeft u om het functioneren van werknemers effectief bij te sturen? En hoe zet u efficiënt een verbetertraject in? Heeft uw aan- en bijsturing geen effect gehad en is de maat vol? Hoe gaat u dan verder?

Onvoldoende functioneren van een werknemer kent vele verschijningsvormen. Het disfunctioneren kan blijken uit het niet meekunnen in de ontwikkelingen of het niet (kunnen of willen) voldoen aan redelijke verzoeken, maar ook uit ruziënd gedrag en bijvoorbeeld het plegen van diefstal.

Vindt u dat een medewerker disfunctioneert en overweegt u een medewerker te ontslaan wegens disfunctioneren dan loopt u tegen vragen aan, bijvoorbeeld:

  • Hoe bespreekt u uw klachten over het disfunctioneren met uw werknemer?
  • Welke instrumenten heeft u om het functioneren van werknemers effectief bij te sturen?
  • Hoe en wanneer zet u deze instrumenten effectief in?
  • Wanneer is een verbetertraject of disfunctioneringstraject aan de orde en hoe pakt u dat aan?
  • Wat als ook een verbetertraject of disfunctioneringstraject niet helpt. Kunt u uw werknemer dan ontslaan? Welke regels gelden voor ontslag wegens disfunctioneren?
  • Welke ontslagroutes zijn er en welke criteria hanteert de rechter?
  • Is het disfunctioneringsdossier goed genoeg voor een ontslag?
  • Hoe bouwt u een goed disfunctioneringsdossier op?

Advies en hulp bij disfunctioneren van uw werknemer

Een ontslag wegens disfunctioneren wordt kritisch getoetst door de rechter. De advocaten en adviseurs van Vijverberg helpen u om disfunctioneren van uw werknemers doelgericht aan te pakken. Wij kunnen u ook helpen met het vormgeven van een verbeterings- of disfunctioneringstraject zodat u, mocht dat onverhoopt niet tot verbetering leiden, een voldoende sterk dossier heeft om de werknemer te ontslaan. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

Als op de werkvloer een onwerkbare situatie ontstaat, wordt in veel gevallen het dienstverband beëindigd via een minnelijke vertrekregeling of vaststellingsovereenkomst. De Wnra die per…

Ook beschikbaar op: en

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Ontslag in proeftijd

Ontslag in proeftijd

Een aantal incidenten tijdens huisbezoeken en het niet op orde zijn van dossiers zijn voor de gemeente Velsen aanleiding de proeftijdaanstelling van een handhaver tussentijds te beëindigen. De juridisch adviseur van Vijverberg staat de gemeente…
Ondersteuning bij acuut conflict

Ondersteuning bij acuut conflict

Na een periode van een smeulend conflict slaat op een dag de vlam in de pan tussen een leidinggevende en een specialistisch medewerker van een politiekorps. Door hetgeen gezegd is, ook tegen derden, is een…
Themabijeenkomsten voor P&O-ers

Themabijeenkomsten voor P&O-ers

Op verzoek van een gemeente verzorgen adviseurs twee themabijeenkomsten voor de P&O-medewerkers. Tijdens deze bijeenkomsten wordt specifiek ingegaan op van tevoren afgesproken onderdelen van de gemeentelijke rechtspositie: ziekte/re-integratie en beoordelen/disfunctioneren. De kennis van de P&O-medewerkers…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media