Disfunctioneren

U bent niet tevreden over het functioneren van uw werknemer. Welke instrumenten heeft u om het functioneren van werknemers effectief bij te sturen? En hoe zet u efficiënt een verbetertraject in? Heeft uw aan- en bijsturing geen effect gehad en is de maat vol? Hoe gaat u dan verder?

Onvoldoende functioneren van een werknemer kent vele verschijningsvormen. Het disfunctioneren kan blijken uit het niet meekunnen in de ontwikkelingen of het niet (kunnen of willen) voldoen aan redelijke verzoeken, maar ook uit ruziënd gedrag en bijvoorbeeld het plegen van diefstal.

Vindt u dat een medewerker disfunctioneert en overweegt u een medewerker te ontslaan wegens disfunctioneren dan loopt u tegen vragen aan, bijvoorbeeld:

  • Hoe bespreekt u uw klachten over het disfunctioneren met uw werknemer?
  • Welke instrumenten heeft u om het functioneren van werknemers effectief bij te sturen?
  • Hoe en wanneer zet u deze instrumenten effectief in?
  • Wanneer is een verbetertraject of disfunctioneringstraject aan de orde en hoe pakt u dat aan?
  • Wat als ook een verbetertraject of disfunctioneringstraject niet helpt. Kunt u uw werknemer dan ontslaan? Welke regels gelden voor ontslag wegens disfunctioneren?
  • Welke ontslagroutes zijn er en welke criteria hanteert de rechter?
  • Is het disfunctioneringsdossier goed genoeg voor een ontslag?
  • Hoe bouwt u een goed disfunctioneringsdossier op?

Advies en hulp bij disfunctioneren van uw werknemer

Een ontslag wegens disfunctioneren wordt kritisch getoetst door de rechter. De advocaten en adviseurs van Vijverberg helpen u om disfunctioneren van uw werknemers doelgericht aan te pakken. Wij kunnen u ook helpen met het vormgeven van een verbeterings- of disfunctioneringstraject zodat u, mocht dat onverhoopt niet tot verbetering leiden, een voldoende sterk dossier heeft om de werknemer te ontslaan. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

Als op de werkvloer een onwerkbare situatie ontstaat, wordt in veel gevallen het dienstverband beëindigd via een minnelijke vertrekregeling of vaststellingsovereenkomst. De Wnra die per…

Ook beschikbaar op: en

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Prima oplossing voor alle partijen

Prima oplossing voor alle partijen

Bij de gemeente Woerden ontstaat rondom een medewerkster een onwerkbare situatie in relatie tot de direct leidinggevende, maar er ligt onvoldoende dossier. De jurist van Vijverberg adviseert de leidinggevende een uitgebreid jaarverslag op te stellen…
Workshop voor leidinggevenden over omgaan met disfunctioneren

Workshop voor leidinggevenden over omgaan met disfunctioneren

Leidinggevenden van een gemeente krijgen gedurende één dagdeel instrumenten aangereikt hoe zij minder goed functionerende medewerkers actief en transparant kunnen bijsturen. Tegelijk wordt toegelicht welke stukken in het ‘dossier’ thuis horen. Het programma is gericht…
Workshop beoordelen

Workshop beoordelen

Een HR-manager van een gemeentelijke organisatie stelt vast dat de advisering door de HR-adviseurs niet goed aansluit bij de juridische beoordeling door de bezwaarschriftencommissie van formele personeelsbeoordelingen. Vernietigde besluiten zijn het gevolg. De HR-manager wil…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media