Tijdelijke aanstelling en detachering bij de overheid

Een aanstelling bij de overheid vindt plaats in tijdelijke dienst (voor bepaalde tijd) of in vaste dienst (voor onbepaalde tijd). Met name als het gaat om het (tussentijds) beëindigen en opvolgen van tijdelijke aanstellingen rijzen soms lastige vragen. Vijverberg Advocaten & Adviseurs adviseert u hier graag over.

Tussentijdse beëindiging van de tijdelijke aanstelling

Tussentijdse beëindiging van een tijdelijk dienstverband is mogelijk als sprake is van een redelijke grond zoals disfunctioneren, plichtsverzuim e.d. De gebruikelijke ontslaggronden zoals ongeschiktheidsontslag, reorganisatieontslag en disciplinair ontslag bieden ook bij tijdelijke aanstellingen een grondslag voor ontslag. Vijverberg toetst regelmatig of kan worden overgaan tot beëindiging van een tijdelijke aanstelling.

Opvolgende tijdelijke aanstellingen

Een tijdelijke aanstelling kan worden opgevolgd door nog een tijdelijke aanstelling. Op grond van de meeste rechtspositieregelingen geldt ten aanzien van tijdelijke aanstellingen het volgende:

  • Een tijdelijke aanstelling geldt als een vaste aanstelling met ingang van de dag dat de aanstelling (of opvolgende aanstellingen) een termijn van 24 maanden overschrijdt. Periodes die tussen twee aanstellingen in liggen tellen bij de termijn van 24 maanden mee als de tussenliggende periode niet langer is dan zes maanden.
  • Een tijdelijke aanstelling geldt als een vaste aanstelling vanaf de dag dat voor de vierde maal een tijdelijke aanstelling wordt gegeven en de aanstellingen zich elkaar binnen zes maanden opvolgen.

Met deze rechtspositionele regelingen is aansluiting gezocht bij de ketenregeling zoals die geldt in het civiele arbeidsrecht. Vraagt u zich af of de tijdelijke aanstelling een vaste aanstelling is geworden? Neem contact met ons op, wij helpen u graag.

Detachering tussen bestuursorganen

Bij detachering tussen bestuursorganen ontstaat een bijzondere situatie: de detachering moet op één lijn worden gesteld met een tijdelijke aanstelling. Dat betekent dat de ambtenaar een ambtelijke rechtsverhouding heeft met de uitlener en daarnaast, gedurende de detachering, een tijdelijke aanstelling bij de inlener. Het bestuursorgaan dat de ambtenaar inleent, doet er daarom goed aan er steeds op bedacht te zijn of de aanstelling formeel moet worden beëindigd.

Vragen over tijdelijke aanstellingen?

Onze specialisten helpen u graag bij vragen over tijdelijke aanstellingen, bijvoorbeeld:

  • Telt een detacheringsperiode mee bij de bepaling of in een reeks van aanstellingen een vast dienstverband is ontstaan?
  • Kan de tijdelijke aanstelling tussentijds worden beëindigd?
  • Waar moet ik op letten bij detachering tussen bestuursorganen?

Neem contact op met onze advocaten en adviseurs voor verdere vragen over tijdelijke aanstellingen bij de overheid: 079 - 3631919 of e-mail ons.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Quick scan uitleenovereenkomst

Quick scan uitleenovereenkomst

De bestuurders van een veiligheidsregio en een gemeente die deelneemt in die veiligheidsregio wisselen tijdelijk van plaats. De juridische control van de veiligheidsregio vraagt aan Vijverberg om de conceptovereenkomst te toetsen en dan met name…
Geëindigde detachering ambtenaar

Ambtenaar berust in geëindigde detachering

De detachering van een ambtenaar van de ene gemeente bij een andere gemeente wordt vaak vastgelegd in een detacheringsovereenkomst. Dan ontstaat van rechtswege ook een tijdelijke aanstelling bij de ontvangende gemeente. Het dan stopzetten van…
Tussentijds einde aan een proeftijdaanstelling

Tussentijds einde aan een proeftijdaanstelling

Kort na indiensttreding in een proeftijdaanstelling blijkt duidelijk dat een match tussen medewerker en waterschap ontbreekt. Het leidt tot een ziekmelding door de medewerker. Een status quo dreigt. Door snel handelen van de personeelsadviseur, bijgestaan…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media