Oproepovereenkomsten

Wanneer de behoefte aan personeel sterk wisselt, kan een oproepovereenkomst uitkomst bieden. Met een oproepovereenkomst kan een flexibele schil van werknemers worden gevormd en kunnen werknemers telkens voor een wisselend aantal uren ingezet worden. Op die manier kan bijvoorbeeld per week of per maand beoordeeld worden of het noodzakelijk is personeel al dan niet op te roepen.

Afhankelijk van de situatie kunnen verschillende soorten oproepovereenkomsten worden aangegaan: een oproepovereenkomst met gebruik van een voorovereenkomst, het nulurencontract en het min-maxcontract. Wij kunnen u hierover adviseren of verschillende modellen met u doornemen.

Voorovereenkomst

Wanneer geen verplichting bestaat om te verschijnen, moet de oproepovereenkomst als ‘voorovereenkomst’ worden beschouwd. Elke keer wanneer de werknemer gehoor geeft aan de oproep ontstaat opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de oproep, waarbij de afspraken uit de voorovereenkomst gelden. Het is belangrijk te bedenken dat daardoor vanwege de ketenregeling relatief snel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand komt.

Nulurencontract

Het nulurencontract is een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd waarin geen afspraken zijn gemaakt over het aantal te werken uren. Wanneer een werknemer een oproep krijgt om te komen werken, moet de werknemer hier gehoor aan geven. Het nulurencontract is dus een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. De werkgever betaalt in beginsel alleen loon over de daadwerkelijk gewerkte uren. Hierbij geldt wel bij dat er voor elke oproep minimaal drie uur uitbetaald moet worden door de werkgever wanneer tussen partijen:

  • een contract voor minder dan 15 uur per week bestaat en er geen afspraken zijn gemaakt over de werktijden; of
  • als er geen vaste afspraken zijn gemaakt over het aantal te werken uren.

Min-maxcontract

Het min-maxcontract is een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd voor een afgesproken minimum aantal uren per week, maand of jaar. Ook is in het contract opgenomen voor hoeveel uur de werknemer maximaal oproepbaar is. De werknemer moet werken tot het maximum aantal afgesproken uren. De werkgever betaalt het loon over de uren die door de werknemer gewerkt zijn. Hierbij geldt dat in ieder geval het minimum aantal uren moet worden uitbetaald, ook als er minder dan dit minimum gewerkt is. De regel dat er minimaal drie uur per oproep uitbetaald dient te worden, zoals van toepassing is op het nulurencontract, geldt ook voor het min-maxcontract.

Doorbetaling loon bij intrekken of wijzigen oproep

Als de werkgever binnen 4 dagen voor aanvang van de oproepwerkzaamheden de oproep geheel of gedeeltelijk intrekt, dan heeft de werknemer recht op het loon voor het gehele aantal uren waarvoor hij oorspronkelijk was opgeroepen. Een oproep intrekken of wijzigen moet schriftelijk of elektronisch worden gedaan.

Aanbod voor vast aantal uren

Een werknemer mag maar 1 jaar werken volgens een oproepovereenkomst. Als de werknemer na dat jaar nog in dienst blijft, dan heeft de werknemer recht op een vast aantal uren. De werkgever moet de werknemer dan binnen een maand een aanbod doen.

Dat aanbod wordt berekend over het gemiddeld aantal uren per week, maand of jaar in het afgelopen jaar. Stel: een werknemer werkte gemiddeld 20 uur per week, dan moet de werkgever hem een aanbod doen voor 20 vaste uren per week. De werknemer kan dit weigeren en werkzaam blijven zonder garantie op een vast aantal uren. De werkgever moet het aanbod wel elk jaar opnieuw doen. Ook als de werknemer het aanbod heeft geaccepteerd.

Vragen over oproepovereenkomsten?

Heeft u vragen, bijvoorbeeld:

  • Welke oproepovereenkomst kan ik het beste gebruiken?
  • Hoe kan ik de oproepovereenkomst het beste vormgeven?
  • Welke aanspraken heeft de werknemer op basis van de oproepovereenkomst?
  • Hoe kan ik een oproepovereenkomst opzeggen?
  • Hoe doe ik een aanbod voor een vast aantal uren?

Neem contact met ons op, onze advocaten en adviseurs helpen u graag verder: 079 - 3631919 of e-mail ons.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Quick scan uitleenovereenkomst

Quick scan uitleenovereenkomst

De bestuurders van een veiligheidsregio en een gemeente die deelneemt in die veiligheidsregio wisselen tijdelijk van plaats. De juridische control van de veiligheidsregio vraagt aan Vijverberg om de conceptovereenkomst te toetsen en dan met name…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media