Detachering in het arbeidsrecht

Detachering is geen wettelijk begrip. In de praktijk is sprake van detachering als de werkgever zijn werknemer ter beschikking stelt aan een derde partij (de inlener). De werknemer heeft dan een arbeidsovereenkomst met het detacheringsbureau, maar is feitelijk werkzaam voor de inlener. Het voordeel van detachering is dat de werkgever zorgt voor de inhouding en afdracht van de loonheffingen en voor de betaling van het salaris van de werknemer. Daarnaast draagt de werkgever de risico’s, zoals het risico van loondoorbetaling bij ziekte.

Detachering versus uitzending

Detachering en uitzending kunnen juridisch gezien hetzelfde zijn. Waarin verschilt detachering nu eigenlijk van uitzending? Meestal eindigt een uitzendovereenkomst op het moment dat de opdracht bij de inlener tot een einde komt, terwijl het dienstverband bij detachering vaak ook nog na het eindigen van de opdracht doorloopt. Het detacheringsbureau blijft in dat geval verantwoordelijk voor de betaling van het salaris en zal dan ook proberen zo snel mogelijk een nieuwe opdracht te vinden voor de werknemer. Bent u voornemens een detacheringsovereenkomst te sluiten? Vijverberg kan u daarbij adviseren en stelt in dat kader ook regelmatig (model)overeenkomsten op.

Grensoverschrijdende detachering

Detachering beperkt zich niet tot de landsgrenzen. In geval van detachering naar andere lidstaten heeft de Europese wetgever de Detacheringsrichtlijn ontwikkeld. Daarin is geregeld dat de gedetacheerde werknemer aanspraak maakt op bepaalde arbeidsvoorwaarden van het land waarin hij gaat werken. Het gaat dan om arbeidsvoorwaarden zoals het minimumloon, de maximale werk- en minimale rustperioden en veiligheid op het werk. Indien de arbeidsvoorwaarden gunstiger zijn in het land van herkomst, dan zijn deze van toepassing. In Nederland is de Detacheringsrichtlijn omgezet in de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga).

Wilt u meer weten over (grensoverschrijdende) detachering? Neem contact op met een van onze specialisten: 079 - 3631919 of e-mail ons.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Geëindigde detachering ambtenaar

Ambtenaar berust in geëindigde detachering

De detachering van een ambtenaar van de ene gemeente bij een andere gemeente wordt vaak vastgelegd in een detacheringsovereenkomst. Dan ontstaat van rechtswege ook een tijdelijke aanstelling bij de ontvangende gemeente. Het dan stopzetten van…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media