Overeenkomst van opdracht

Veel zzp’ers werken op basis van een overeenkomst van opdracht (ook wel freelance overeenkomst genoemd). Hiermee wordt afgesproken dat de opdrachtnemer, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, zich aan de opdrachtgever verbindt en bepaalde werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever. Het gaat hierbij meestal om de overeenkomst een bepaalde dienst te verrichten.

In de overeenkomst zijn de regels opgenomen waaraan opdrachtnemer en opdrachtgever zich moeten houden. Een overeenkomst van opdracht geldt vaak voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de duur van een project.

Van belang is dat de overeenkomst van opdracht niet gebruikt mag worden als alternatief voor de arbeidsovereenkomst. Als feitelijk sprake is van een gezagsrelatie, arbeid en loon, kan dit tot gevolg hebben dat de overeenkomst alsnog als arbeidsovereenkomst wordt beschouwd. Dan zijn ook de wettelijke bepalingen van toepassing zoals die gelden voor een  arbeidsovereenkomst.

Verklaring ArbeidsRelatie – overeenkomst van opdracht

Voor opdrachtgevers die met zzp’ers werken kan onduidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de afdracht van loonheffing. Om dit te voorkomen kon voorheen door de Belastingdienst, op verzoek van de zzp’er, een Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) worden afgegeven. Deze mogelijkheid is per 1 mei 2016 vervallen op grond van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. In deze wet is bepaald dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht sluiten, die zij kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. Als opdrachtnemer en opdrachtgever daadwerkelijk conform een goedgekeurde overeenkomst werken, geeft dit de opdrachtgever een vrijwaring voor de loonheffingen. Deze goedkeuring geldt in beginsel voor vijf jaar. Wanneer niet met een goedgekeurde overeenkomst gewerkt wordt, dan kan achteraf alsnog een dienstbetrekking worden aangenomen. Het gevolg is dat er dan een naheffing van loonbelasting en premies plaatsvindt en daarvoor zijn de opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk verantwoordelijk. Dit betekent dat de naheffing zowel aan opdrachtgever als aan opdrachtnemer kan worden opgelegd. Om dit te voorkomen kan Vijverberg u hierover adviseren en voor u een modelovereenkomst opstellen.

Opzeggen van de overeenkomst van opdracht

De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst van opdracht tussentijds opzeggen, maar dan kan wel een (schade)vergoeding verschuldigd zijn. Opzeggen van de overeenkomst door de opdrachtnemer is lastiger. Gaat het om een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan, dan zal de opdrachtnemer de opdracht moeten afmaken, tenzij hij een gewichtige reden heeft de overeenkomst op te zeggen.

Naast opzeggen van de overeenkomst bestaan andere mogelijkheden de overeenkomst van opdracht te beëindigen. U kunt daarbij denken aan ontbinding, beëindiging met wederzijds goedvinden of een beroep op vernietiging of nietigheid. De juristen van Vijverberg adviseren u graag in de situatie dat u overweegt de overeenkomst van opdracht te beëindigen.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Quick scan uitleenovereenkomst

Quick scan uitleenovereenkomst

De bestuurders van een veiligheidsregio en een gemeente die deelneemt in die veiligheidsregio wisselen tijdelijk van plaats. De juridische control van de veiligheidsregio vraagt aan Vijverberg om de conceptovereenkomst te toetsen en dan met name…
Geëindigde detachering ambtenaar

Ambtenaar berust in geëindigde detachering

De detachering van een ambtenaar van de ene gemeente bij een andere gemeente wordt vaak vastgelegd in een detacheringsovereenkomst. Dan ontstaat van rechtswege ook een tijdelijke aanstelling bij de ontvangende gemeente. Het dan stopzetten van…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media