Reorganiseren

De economie en de maatschappij vragen dat u voortdurend uw organisatie aanpast aan veranderingen. Soms is het nemen van moeilijke beslissingen en ingrijpende maatregelen onvermijdelijk en bent u genoodzaakt te reorganiseren. Bedenk daarbij dat het mogelijk is een wendbare en agile organisatie te realiseren die snel kan inspelen op toekomstige veranderingen.

Een reorganisatie kan personele gevolgen hebben en roept dan uiteenlopende vragen op:

  • Wanneer moet de ondernemingsraad bij de plannen betrokken worden?
  • Welke rol hebben vakbonden bij een reorganisatie?
  • Welke regels gelden bij ontslag?
  • Hoe wordt de ontslagvolgorde bepaald?
  • Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?
  • Mag ik afwijken van het afspiegelingsbeginsel?
  • Hoe dien ik een ontslagverzoek in bij UWV?
  • Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?
  • Kan ik in plaats van toestemming aan UWV vragen de medewerker een vertrekregeling aanbieden en proberen om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen?
  • Is de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing?

Advies en hulp bij reorganisatie

Het is verstandig om in een vroegtijdig stadium deskundige hulp in te schakelen en te overleggen over de meest efficiënte aanpak van de reorganisatie. Vijverberg is gespecialiseerd in het begeleiden van reorganisaties. Het voeren van overleg met de ondernemingsraad of vakbonden behoort tot onze expertise. Juristen van Vijverberg kunnen u adviseren en helpen om een reorganisatie tot een goed einde te brengen. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.
 

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Reorganiseren onder de Wnra

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) leidt tot grote wijzigingen van een reorganisatietraject bij een gemeente of andere overheidsorganisatie. Bereid je voor op de nieuwe…

Ook beschikbaar op: en

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Pensioenadvies bij privatisering

Pensioenadvies bij privatisering

In de verdere uitvoering van een met de vakorganisaties overeengekomen sociaal plan vanwege de privatisering van een dienst stuit een gemeente op een paar vragen. De eerste betreft het maken van pensioenberekeningen, de andere mogelijke…
WNT en gemeentelijke herindeling

WNT en gemeentelijke herindeling

Een gemeentelijke herindeling is een bijzondere vorm van organisatieverandering bij de lokale overheid. Twee of meer gemeenten worden samengevoegd of een gemeente gaat op in een grotere buurgemeente. Dat gebeurt bij wet op basis van…
gemeentelijke bibliotheek

Overname bibliotheek door particuliere organisatie

Een gemeentelijke bibliotheek wordt inclusief personeel overgedragen aan een particuliere organisatie. Een partner van Vijverberg staat de overnemende organisatie bij en adviseert over de overnameovereenkomsten en de personele paragraaf. In verband met de transitie vanuit…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media