Payrolling

Bij payrolling geeft een bedrijf de verantwoordelijkheid voor zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van een salariëringsbedrijf. Bij payrolling kunnen tal van juridische vragen opkomen, vooral omdat sprake is van drie verschillende partijen: de opdrachtgever, de werknemer en de payrollorganisatie.

Wat is het doel van Payrolling?                                          

De bedoeling van payrolling is om het juridisch werkgeverschap bij de payrollorganisatie neer te leggen. De payrollorganisatie gaat een arbeidsovereenkomst aan met de werknemer, maar de opdrachtgever werft de werknemer en heeft zeggenschap over de werknemer. Daarnaast gaan de opdrachtgever en de payrollorganisatie een payrollovereenkomst aan waarin afspraken worden gemaakt over onder meer de kosten.

Payrolling wordt soms ook als uitzendovereenkomst gezien. Of sprake is van een arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst, is juridisch van belang en moet steeds aan de hand van de partijbedoeling en feitelijke bedoeling worden beoordeeld.

Welke ontslagregels gelden voor payrollwerknemers?  

Voor payrollwerknemers geldt dezelfde ontslagbescherming als voor werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij een organisatie. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd met wederzijds goedvinden of tot ontslag kan worden overgegaan op grond van één van de wettelijke ontslaggronden.

Voorts gelden enkele specifieke regels voor het ontslag van een payrollwerknemer. Hoofdregel is dat de omstandigheden bij de opdrachtgever bepalend zijn. Als de payrollorganisatie de werknemer bijvoorbeeld wegens disfunctioneren wil ontslaan, dan is de payrollorganisatie afhankelijk van het dossier van de opdrachtgever over het functioneren van de werknemer. Op de hoofdregel bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld als de opdrachtgever drie maanden de verplichtingen tegenover de payrollorganisatie niet nakomt. Als er dan geen ander werk voor de werknemer is, dan kan de payrollorganisatie verzoeken om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

Hebben payrollwerknemers recht op een transitievergoeding?

Payrollwerknemers die minstens twee jaar in dienst zijn, hebben in beginsel ook aanspraak op de transitievergoeding bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract. De payrollorganisatie (en dus niet de inlener) moet deze vergoeding betalen. De hoogte van de transitievergoeding is in beginsel afhankelijk van de duur van het dienstverband met de payrollorganisatie. De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd bij ernstig verwijtbaar handelen. Veelal zijn ook hiervoor de omstandigheden bij de inlener bepalend. Zo kan de werknemer bijvoorbeeld worden ontslagen omdat hij diefstal pleegde bij de inlener en dat kan reden zijn geen transitievergoeding toe te kennen.

Andersom kan de werknemer aanspraak maken op een billijke vergoeding als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Bijzonder in een payrollconstructie is dan dat ook het handelen of nalaten van de opdrachtgever kan maken dat de payrollorganisatie een billijke vergoeding verschuldigd is.

Payrolling bij de overheid

Ook binnen de overheid wordt gebruik gemaakt van payrollconstructies. Op grond van jurisprudentie geldt dat het gebruik van een payrollconstructie door een bestuursorgaan niet per definitie onrechtmatig is. Payrollconstructies bij de overheid kunnen wel onduidelijk zijn en uiteenlopende vragen oproepen, bijvoorbeeld met welke werkgever een aanstelling of arbeidsovereenkomst is ontstaan. Vijverberg Advocaten & Adviseurs geeft u graag antwoord op deze vragen.

Vragen over payrolling?

Onze specialisten helpen u graag bij bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Welke organisatie is nu precies werkgever?
  • Welke afspraken moet ik als werkgever maken met een payrollorganisatie?
  • Kan met een payrollwerknemer een aanstelling ontstaan?
  • Wanneer kan tot ontslag van de payrollwerknemer worden overgegaan?
  • Wat is de hoogte van de transitievergoeding waarop de payrollwerknemer aanspraak maakt?

Neem contact op met onze specialisten voor verdere vragen over payrolling: 079 - 3631919 of e-mail ons.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Quick scan uitleenovereenkomst

Quick scan uitleenovereenkomst

De bestuurders van een veiligheidsregio en een gemeente die deelneemt in die veiligheidsregio wisselen tijdelijk van plaats. De juridische control van de veiligheidsregio vraagt aan Vijverberg om de conceptovereenkomst te toetsen en dan met name…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media