Transitievergoeding / ontslagvergoeding

Loopt het contract van een werknemer af, of ontslaat u een werknemer die twee jaar of langer bij u in dienst is? Dan geldt dat de (civiele) werknemer recht heeft op een transitievergoeding. De werknemer kan de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing als overstap naar een andere baan. Voor ambtenaren van overheidswerkgevers gelden andere regels.

Transitievergoeding

De transitievergoeding heeft als doel de overgang van de werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken. U moet een transitievergoeding betalen na een dienstverband van twee jaar of langer en ook in het geval een contract voor bepaalde tijd tenminste twee jaar heeft geduurd en niet wordt verlengd.

De transitievergoeding is wettelijk verplicht bij ontslag via UWV, kantonrechter of bij een aflopend jaarcontract na minimaal twee jaar dienstverband. Een transitievergoeding is niet verplicht bij ontslag met wederzijds goedvinden.

Hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding wordt per dienstjaar opgebouwd. In de regel is dit de eerste tien jaar een derde maandsalaris per dienstjaar. Na het tiende jaar komt dit neer op een half maandsalaris per dienstjaar. De vergoeding heeft een maximum van € 77.000 bruto of, indien het jaarsalaris meer bedraagt dan € 77.000 bruto, maximaal één jaarsalaris. Voor werknemers die bij ontslag ouder zijn dan 50 jaar, geldt tot 1 januari 2020 een overgangsregeling.

Is het ontslag het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, dan kan sprake zijn van geen of een lagere transitievergoeding. Bijvoorbeeld als de werknemer opleiding of scholing in het kader van een verbetertraject of een disfunctioneringstraject weigert.

Er zijn kosten die u in mindering kunt brengen op de transitievergoeding, namelijk transitiekosten en inzetbaarheidskosten.

Ontslagvergoeding

Als de kantonrechter meent dat de werkgever nalatig is geweest of verwijtbaar heeft gehandeld, dan kan de kantonrechter een extra ontslagvergoeding aan de werknemer toekennen. Deze aanvullende ontslagvergoeding die ‘naar redelijkheid’ wordt bepaald, komt naast de transitievergoeding.

Ambtenaren: geen transitievergoeding

Bij een ontslag wegens disfunctioneren heeft de ambtenaar in de regel aanspraak op een werkloosheiduitkering en bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Als overheidswerkgever bent u echter eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet en de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen. Deze kosten kunnen flink oplopen. Als eigenrisicodrager heeft u er belang bij dat de werknemer snel ander werk vindt.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Hulp bij ontslagvergoeding

Hulp bij ontslagvergoeding

Een werknemer krijgt te horen dat zijn functie komt te vervallen vanwege een reorganisatie. De werkgever biedt de medewerker een ontslagvergoeding aan overeenkomstig het Sociaal Plan. Vijverberg staat deze medewerker bij en toetst de aangeboden…
Toets al getroffen beëindigingsregeling

Toets al getroffen beëindigingsregeling

Nog voor de inwerkingtreding van de WNT heeft een gemeentesecretaris afscheid genomen overeenkomstig een gesloten vertrekregeling. De gemeente wil graag weten welke gevolgen het van kracht worden van de WNT heeft voor de gemaakte afspraken…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media