Publicaties

Je bent gewaarschuwd!

Ambtenarenrecht
Een ambtenaar maakt zich naar het oordeel van de werkgever schuldig aan plichtsverzuim. Hem wordt echter geen disciplinaire straf opgelegd. De ambtenaar maakt (toch) bezwaar. Het bezwaar wordt niet ontvankelijk…

Herhaalde aanvraag

Bestuursrecht
Op grond van artikel 4:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet een aanvrager die een verzoek herhaalt nadat hij al eerder een afwijzende beschikking heeft ontvangen, nieuwe…

Derde-belanghebbende?

Bestuursrecht
Besluiten van bestuursorganen kunnen voor burgers nadelige gevolgen hebben. Maar alleen de burger die belanghebbende is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), kan tegen het besluit bezwaar…

Ja, ik wil!!!

Ambtenarenrecht
Regelmatig worden overeenkomsten gesloten tussen werkgever en ambtenaar met afspraken over de beëindiging van het dienstverband. Vaak wordt daarbij gekozen voor een ontslag op eigen verzoek. Kan een door de…

Ontvang onze publicaties