Publicaties

De onderzoeksplicht

Bestuursrecht
Het komt regelmatig voor dat de rechter een besluit vernietigt omdat het onzorgvuldig is voorbereid. Uit de jurisprudentie blijkt dat van het bestuursorgaan een gedegen onderzoek en actieve opstelling wordt…

Onvolledige aanvraag

Bestuursrecht
Onvolledige aanvragen zijn lastig. Iedereen die aanvragen behandelt kent wel van die gevallen waarin een aanvraag steeds maar niet naar behoren wordt aangevuld. Een twijfelende houding bij de behandeling van…

Wet Bibob

Bestuursrecht
De Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) treedt naar verwachting op 1 juni 2003 in werking. Gelijk met de inwerkingtreding van deze wet krijgt een aantal wetten…

Ontvang onze publicaties