Publicaties

Wet Bibob

Bestuursrecht
De Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) treedt naar verwachting op 1 juni 2003 in werking. Gelijk met de inwerkingtreding van deze wet krijgt een aantal wetten…

Planschade

Bestuursrecht
Veel gemeenten willen pas meewerken aan een bestemmingsplanwijziging of een artikel 19 WRO-vrijstelling als de aanvrager daarvan zich bereid heeft verklaard de eventuele door de gemeente uit te keren planschadevergoedingen…

Ontvang onze publicaties