Oproepovereenkomsten

Wanneer de behoefte aan personeel sterk wisselt, kan een oproepovereenkomst uitkomst bieden. Met een oproepovereenkomst kan een flexibele schil van werknemers worden gevormd en kunnen werknemers telkens voor een wisselend aantal uren ingezet worden. Op die manier kan bijvoorbeeld per week of per maand beoordeeld worden of het noodzakelijk is personeel al dan niet op te roepen.

Afhankelijk van de situatie kunnen verschillende soorten oproepovereenkomsten worden aangegaan: een oproepovereenkomst met gebruik van een voorovereenkomst, het nulurencontract en het min-maxcontract. Wij kunnen u hierover adviseren of verschillende modellen met u doornemen.

Voorovereenkomst

Wanneer geen verplichting bestaat om te verschijnen, moet de oproepovereenkomst als ‘voorovereenkomst’ worden beschouwd. Elke keer wanneer de werknemer gehoor geeft aan de oproep ontstaat opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de oproep, waarbij de afspraken uit de voorovereenkomst gelden. Het is belangrijk te bedenken dat daardoor vanwege de ketenregeling relatief snel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand komt.

Nulurencontract

Het nulurencontract is een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd waarin geen afspraken zijn gemaakt over het aantal te werken uren. Wanneer een werknemer een oproep krijgt om te komen werken, moet de werknemer hier gehoor aan geven. Het nulurencontract is dus een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. De werkgever betaalt in beginsel alleen loon over de daadwerkelijk gewerkte uren. Hierbij geldt wel bij dat er voor elke oproep minimaal drie uur uitbetaald moet worden door de werkgever wanneer tussen partijen:

  • een contract voor minder dan 15 uur per week bestaat en er geen afspraken zijn gemaakt over de werktijden; of
  • als er geen vaste afspraken zijn gemaakt over het aantal te werken uren.

Min-maxcontract

Het min-maxcontract is een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd voor een afgesproken minimum aantal uren per week, maand of jaar. Ook is in het contract opgenomen voor hoeveel uur de werknemer maximaal oproepbaar is. De werknemer moet werken tot het maximum aantal afgesproken uren. De werkgever betaalt het loon over de uren die door de werknemer gewerkt zijn. Hierbij geldt dat in ieder geval het minimum aantal uren moet worden uitbetaald, ook als er minder dan dit minimum gewerkt is. De regel dat er minimaal drie uur per oproep uitbetaald dient te worden, zoals van toepassing is op het nulurencontract, geldt ook voor het min-maxcontract.

Het rechtsvermoeden van arbeidsomvang

Wanneer een werknemer gedurende drie maanden structureel gemiddeld meer werkt dan in de arbeidsovereenkomst is afgesproken, dan kan een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang ontstaan. De omvang is dan het gemiddeld aantal gewerkte uren berekend over een periode van drie maanden.

Als de werknemer zich beroept op het rechtsvermoeden van zijn arbeidsomvang en de werkgever kan het vermoeden niet weerleggen, dan ontstaat er een loondoorbetalingverplichting voor de werkgever. Een voorwaarde is dat de werknemer daadwerkelijk beschikbaar moet zijn voor werk. Wanneer er tussen partijen een min-maxcontract is gesloten, betekent dit dat de werknemer kan claimen het minimum aantal uren in de arbeidsovereenkomst te verhogen.

De verplichting kan in de arbeidsovereenkomst voor de eerste zes maanden van het dienstverband worden uitgesloten. In de cao kan deze verplichting voor langere tijd worden uitgesloten.

Vragen over oproepovereenkomsten?

Heeft u vragen, bijvoorbeeld:

  • Welke oproepovereenkomst kan ik het beste gebruiken?
  • Hoe kan ik de oproepovereenkomst het beste vormgeven?
  • Welke aanspraken heeft de werknemer op basis van de oproepovereenkomst?
  • Heeft een werknemer te veel gewerkt en wat is daarvan de consequentie?
  • Hoe kan ik een oproepovereenkomst opzeggen?

Neem contact op, wij helpen u graag verder: 079 - 3631919 of e-mail ons.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Quick scan uitleenovereenkomst

Quick scan uitleenovereenkomst

De bestuurders van een veiligheidsregio en een gemeente die deelneemt in die veiligheidsregio wisselen tijdelijk van plaats. De juridische control van de veiligheidsregio vraagt aan Vijverberg om de conceptovereenkomst te toetsen en dan met name…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media