Omgevingsrecht

Activiteiten van burgers, bedrijven en overheden kunnen invloed hebben op onze fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving omvat onder meer bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed. Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van de fysieke leefomgeving en stelt grenzen aan de activiteiten die daarop invloed hebben.

Vraagstukken die in het omgevingsrecht spelen:

 • Voor welke activiteiten is een omgevingsvergunning nodig en wat kan er vergunningvrij worden gebouwd?
 • Aan welke regels moet een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden getoetst?
 • Welke mogelijkheden biedt het bestemmingsplan?
 • Hoe kan invloed worden uitgeoefend op een (ontwerp)bestemmingsplan en hoe dient de gemeente te handelen?
 • Is er sprake van een evidente privaatrechtelijke belemmering waardoor de gemeente moet afzien van het verlenen van de aangevraagde vergunning?
 • Hoe kan de gemeente de regels van het omgevingsrecht handhaven?
 • Welke mogelijkheden zijn er als er schade verwacht wordt (planschade) door een nieuw bestemmingsplan of door de verlening van een omgevingsvergunning?
 • Wat is een planschadevergoedingsovereenkomst en wat kan de gemeente hierin afspreken?
 • Wat is het verschil tussen planschade en nadeelcompensatie en wanneer moet welke weg worden bewandeld?
 • Wat gaat de Omgevingswet straks allemaal veranderen voor uw gemeente?
 • Wat zijn de verschillen tussen het bestemmingsplan en het omgevingsplan?
 • Wat is de reikwijdte van het omgevingsplan?

Advies en hulp omgevingsrecht

Om in de regelgeving je weg te vinden, is een kunst apart. In de fysieke leefomgeving zijn de belangen bovendien vaak tegenstrijdig. De wens van de één leidt gemakkelijk tot een bezwaar van de ander. Of het nu gaat om het begeleiden van gebiedsontwikkeling, het (vooraf) toetsen van bestemmingsplannen en vergunningen, het sluiten van intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, planschade / nadeelcompensatie, handhaving en het voeren en begeleiden van (spoed)procedures: Vijverberg is u graag van dienst en beschikt over ervaren advocaten en adviseurs met diepgaande kennis van het omgevingsrecht.

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Incompany

Handhaving in het omgevingsrecht

Handhaving door het bestuur bestaat uit het houden van toezicht en het opleggen van sancties. Toezicht houdt in controle op de naleving van wettelijke regels…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Huisadviseur afvalinzameling GR

Huisadviseur afvalinzameling Gemeenschappelijke Regeling

Een gemeenschappelijke regeling die voor een aantal gemeenten het beleid en inzameling van huishoudelijke afvalstoffen verzorgt, maakt doorlopend gebruik van de diensten van Vijverberg Advocaten en Adviseurs op het gebied van het afvalstoffenrecht. Wij zorgen…
Incompany maatwerkcursus huisvesting/woonruimtevoorraad

Incompany maatwerkcursus huisvesting/woonruimtevoorraad

Een omgevingsdienst in het midden van het land wil een cursus huisvesting/woonruimtevoorraad laten verzorgen voor medewerkers die taken voor gemeenten gaan uitvoeren op grond van de Huisvestigingswet en de Huisvestingsverordening. Het doel van de maatwerkcursus…
Ondersteuning van gemeente bij aanpassing van de huisvestingsverordening en beleidsregels omzetting en woningvorming

Ondersteuning van gemeente bij aanpassing van de huisvestingsverordening en beleidsregels omzetting en woningvorming

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen, vraagt een gemeente in Zuid-Holland aan Vijverberg de bestaande huisvestingsverordening met toelichting en de beleidsregels omzetting en woningvorming aan te passen. De gemeente wil bovendien regels gaan stellen over toeristische verhuur…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media