Omgevingsrecht

Activiteiten van burgers, bedrijven en overheden kunnen invloed hebben op onze fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving omvat onder meer bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed. Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van de fysieke leefomgeving en stelt grenzen aan de activiteiten die daarop invloed hebben.

Vraagstukken die in het omgevingsrecht spelen:

 • Voor welke activiteiten is een omgevingsvergunning nodig en wat kan er vergunningvrij worden gebouwd?
 • Aan welke regels moet een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden getoetst?
 • Welke mogelijkheden biedt het bestemmingsplan?
 • Hoe kan invloed worden uitgeoefend op een (ontwerp)bestemmingsplan en hoe dient de gemeente te handelen?
 • Is er sprake van een evidente privaatrechtelijke belemmering waardoor de gemeente moet afzien van het verlenen van de aangevraagde vergunning?
 • Hoe kan de gemeente de regels van het omgevingsrecht handhaven?
 • Welke mogelijkheden zijn er als er schade verwacht wordt (planschade) door een nieuw bestemmingsplan of door de verlening van een omgevingsvergunning?
 • Wat is een planschadevergoedingsovereenkomst en wat kan de gemeente hierin afspreken?
 • Wat is het verschil tussen planschade en nadeelcompensatie en wanneer moet welke weg worden bewandeld?
 • Wat gaat de Omgevingswet straks allemaal veranderen voor uw gemeente?
 • Wat zijn de verschillen tussen het bestemmingsplan en het omgevingsplan?
 • Wat is de reikwijdte van het omgevingsplan?

Advies en hulp omgevingsrecht

Om in de regelgeving je weg te vinden, is een kunst apart. In de fysieke leefomgeving zijn de belangen bovendien vaak tegenstrijdig. De wens van de één leidt gemakkelijk tot een bezwaar van de ander. Of het nu gaat om het begeleiden van gebiedsontwikkeling, het (vooraf) toetsen van bestemmingsplannen en vergunningen, het sluiten van intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, planschade / nadeelcompensatie, handhaving en het voeren en begeleiden van (spoed)procedures: Vijverberg is u graag van dienst en beschikt over ervaren advocaten en adviseurs met diepgaande kennis van het omgevingsrecht.

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Incompany

Handhaving in het omgevingsrecht

Handhaving door het bestuur bestaat uit het houden van toezicht en het opleggen van sancties. Toezicht houdt in controle op de naleving van wettelijke regels…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Advies bij bezwaarprocedure omgevingsdienst

Advies bij bezwaarprocedure omgevingsdienst

Advisering omgevingsdienst bij afhandeling bezwaarschrift inzake opgelegde last onder dwangsom om thermisch gereinigde grond (TGG) te verwijderen. Een omgevingsdienst in het zuiden van het land vraagt Vijverberg om een verweerschrift in een bezwarenprocedure te toetsen…
Juridische toets concept Afvalstoffenverordeningen

Juridische toets concept Afvalstoffenverordeningen

Een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten heeft concepten opgesteld van afvalstoffenverordeningen. Iedere gemeente stelt zijn eigen verordeningen op, maar die moeten goed op elkaar afgestemd zijn. De eindconcepten hebben zij aan Vijverberg Advocaten en Adviseurs…
Beroep afwijzingsbesluit inzameldienst

Beroep afwijzingsbesluit inzameldienst

Een stichting wil textiel inzamelen en vraagt om aanwezen te worden als inzameldienst voor textiel. Dit verzoek wordt afgewezen, omdat het beleid is dat voor het inzamelen van textiel geen andere inzamelaars worden aangewezen dan…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media