Cursus Handhaving in het omgevingsrecht

Incompany cursus

Handhaving door het bestuur bestaat uit het houden van toezicht en het opleggen van sancties. Toezicht houdt in controle op de naleving van wettelijke regels. Houdt een initiatiefnemer zich aan de wet- en regelgeving of aan de vergunningvoorschriften? Als dat niet het geval is, dan kan het bestuursorgaan een bestuurlijke sanctie opleggen. De in het omgevingsrecht voorkomende bestuurlijke sancties zijn bestuursdwang, last onder dwangsom en de intrekking van een begunstigende beschikking zoals een vergunning, als die intrekking plaatsvindt als reactie op onrechtmatig gedrag.

Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat algemene bepalingen over toezicht en handhaving. Deze bepalingen zijn in beginsel ook van toepassing op toezicht op en de handhaving van het omgevingsrecht. Daarnaast bevat hoofdstuk 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aanvullende of afwijkende regels van de Awb met betrekking tot toezicht op en handhaving van het omgevingsrecht.
 

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Incompany

Cursusdetails

Prijs
Vraag kosteloos en vrijblijvend een offerte aan voor een incompany cursus.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel
Docenten

Inhoud

Tijdens onze cursus Handhaving in het omgevingsrecht bespreken we de systematiek van de Awb in relatie tot de Wabo. Ingegaan wordt op de verschillende soorten bestuurlijke sancties, de specifieke aspecten die komen kijken bij handhaving in het omgevingsrecht, de beginselplicht tot handhaving, rechtsbescherming en invordering. De actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie komen hierbij uiteraard ook aan bod. 

Na afloop van de cursus heb je kennis van:

 • de juridische aspecten van handhaving in het omgevingsrecht;
 • de belangrijkste specifieke aspecten, zoals de beginselplicht tot handhaving, concreet zicht op legalisatie en het vertrouwensbeginsel;
 • de eisen waaraan herstelsancties moeten voldoen;
 • hoe de rechtsbescherming tegen sanctiebesluiten is geregeld;
 • de invordering van de kosten van bestuursdwang en verbeurde dwangsommen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor juristen, toezichthouders en andere medewerkers bij overheidsorganisaties die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken hebben met handhaving van het omgevingsrecht.

Programma

 • Instrumenten
  • Herstelsancties
  • Intrekking omgevingsvergunning
 • Beginselplicht tot handhaving
 • Handhaving en vertrouwensbeginsel
 • Rechtsbescherming
 • Invordering kosten bestuursdwang
 • Invordering verbeurde dwangsommen
 • Gevolgen Omgevingswet

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een ervaren advocaat. Met de casusgerichte en interactieve aanpak sluit de cursus zo veel mogelijk aan bij de praktijk van de deelnemers. Er is voldoende gelegenheid vragen te stellen en met de cursusleider en medecursisten de eigen ervaringen te bespreken. Na afloop van de cursus ontvangen de cursisten een deelnamecertificaat.

Voor meer informatie kun je vrijblijvend contact opnemen met mr. Jeffrey van Doorn (079 - 3631919). Of mail ons.

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media