Cursus Toepassing van het evenredigheidsbeginsel in de bestuurspraktijk

De toepassing van het belangrijke evenredigheidsbeginsel is het afgelopen jaar sterk veranderd. 

 • Maar wat is er precies veranderd en waarom? 
 • Bij welke besluiten moet je toetsen aan het evenredigheidsbeginsel en hoe doe je dat? 
 • Wat is de invloed van het Europeesrechtelijke evenredigheidsbeginsel? 
 • En welke ontwikkelingen komen er nog aan?

In één dag kom je alles te weten over de ins en outs van de evenredigheidstoets nieuwe stijl.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 719,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

De toeslagenaffaire heeft laten zien dat strikte toepassing van wetgeving onevenredig zware gevolgen voor burgers kan hebben. Mede door deze affaire lijkt de rechtspraak te zijn gaan bewegen en op zoek te zijn gegaan naar mogelijkheden om besluiten van bestuursorganen meer en indringender te toetsen op evenredigheid. Zo is in de Harderwijk-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 februari 2022 aangekondigd dat bij toetsing van een besluit aan het evenredigheidsbeginsel niet meer het willekeurverbod (de marginale toetsing) voorop zal staan, maar voortaan tal van factoren zullen worden betrokken die de intensiteit van de toetsing bepalen. Verder heeft de Afdeling in de Harderwijk-uitspraak aangekondigd dat zij bij toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in beginsel de drietrapstoets van het EU-recht zal hanteren. Een besluit wordt dan getoetst op achtereenvolgens geschiktheid, noodzakelijk en evenwichtigheid. 

Na de Harderwijk-uitspraak hebben de hoogste bestuursrechters nog een aantal belangrijke uitspraken over de evenredigheidstoets gedaan, waarin onder andere de vraag centraal stond of en, zo ja, hoe bij gebonden bevoegdheden aan het evenredigheidsbeginsel moet worden getoetst.

Doelgroep

De cursus is vooral bedoeld voor medewerkers van overheidsorganisaties die betrokken zijn bij het opstellen van besluiten. Ook voor rechtsbijstandverleners die in hun praktijk te maken hebben met besluiten die aan het evenredigheidsbeginsel moeten voldoen is dit een waardevolle cursus. Het is wel belangrijk dat je als deelnemer basiskennis van de Algemene wet bestuursrecht hebt.

Programma

Tijdens het ochtendgedeelte zal mr. dr. Aniel Pahladsingh de achtergrond van het evenredigheidsbeginsel in zowel het nationale als internationale recht bespreken. Daarbij zal onder andere aan de orde komen wanneer bestuursorganen en de bestuursrechter in Nederland gehouden zijn het Europeesrechteliijke evenredigheidsbeginsel toe te passen. Ook probeert hij aan de hand van recente rechtspraak en wetgevingsvoorstellen (waaronder het wetsvoorstel ‘Versterking waarborgfunctie Awb’), de richting te schetsen waarin het evenredigheidsbeginsel zich verder lijkt te ontwikkelen.

In de middag gaat mr. Joram de Gans nader in op de vraag wanneer en hoe bestuursorganen het evenredigheidsbeginsel moeten toepassen bij het nemen van een besluit. Dat doet hij aan de hand van een stappenplan en verschillende casussen op verschillende rechtsgebieden (omgevingsrecht, handhavingsrecht, subsidierecht, sociaal-zekerheidsrecht). Ook besteedt hij aandacht aan de vraag hoe het evenredigheidsbeginsel toegepast moet worden bij procedurele besluiten, zoals een besluit tot niet-ontvankelijkverklaring, buitenbehandelingstelling of afwijzing van een verzoek om herziening van een besluit.

Na deze cursus weet je: 

 • Wat het evenredigheidsbeginsel inhoudt; 
 • Hoe invulling wordt gegeven aan het Europeesrechtelijke evenredigheidsbeginsel en wanneer je dat moet toepassen; 
 • Bij welke besluiten je moet toetsen aan het evenredigheidsbeginsel en bij welke niet; 
 • Welke stappen je moet nemen bij toepassing van het evenredigheidsbeginsel;
 • Welke ontwikkelingen er (mogelijk) nog aankomen.

Werkwijze

Het docententeam bestaat uit mr. Joram de Gans, een ervaren jurist met jarenlange ervaring als (senior) bestuursrechter bij de rechtbank Rotterdam en mr. Aniel Pahladsingh, een ervaren adviseur met diepgaande kennis van het Europees recht. De docenten bespreken de ins en outs van de evenredigheidstoets om je wegwijs te maken in deze ontwikkelingen. Tijdens de cursus is er genoeg ruimte om je praktijkvragen te stellen en voor het delen van ervaringen met elkaar. Na afloop van de cursus ontvang je een deelnamecertificaat. Je kennis over de evenredigheidstoets is dan weer helemaal actueel!

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Erg duidelijk, prettige uitleg”

“Een duidelijke en zeer leerzame cursus. Recente jurisprudentie bijgevoegd en veel ruimte voor voorbeelden uit de praktijk.”

“De dag verliep "organisch". Er zat vaart, ontspanning en afwisseling in. Kundige docent die rust uitstraalt waardoor ik mijzelf betrokken voel. Fijne cursus.”

“Informatie, boeiend, duidelijk, vlot”

“Zeer waardevol, bruikbaar voor ons”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media