Cursus Huisvestingswet 2014: Hoe kun je sturen op woonruimtevoorraad?

Om de woningnood te bestrijden biedt de Huisvestingswet 2014 gemeenten instrumenten om te sturen op de verdeling van schaarse huurwoningen en op de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Deze cursus richt zich specifiek op de instrumenten die zien op de samenstelling van de woonruimtevoorraad. 

Veel gemeenten hebben een huisvestingsverordening. In de huisvestingsverordening kan worden opgenomen dat de woonruimtevoorraad op een bepaalde wijze moet zijn en blijven samengesteld. De regels beogen de woonruimtevoorraad te beschermen. De gemeenteraad kan daarbij een vergunningplicht opleggen voor een aantal zaken.

Welke voorwaarden en voorschriften kunnen worden verbonden aan een vergunning en wanneer kan een vergunning worden geweigerd? Wat is de relatie tussen de omzettingsvergunning en de omgevingsvergunning op grond van Wabo en welke rol speelt het aspect leefbaarheid? Hoe zit het met de regels rondom opkoopbescherming en toeristische verhuur van woonruimte?

Wil je meer inzicht krijgen in de Huisvestingswet- en regelgeving? Dan is deze cursus iets voor jou. 

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 489,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens onze cursus bespreken we de systematiek van de Huisvestingswet 2014 en de relatie met de huisvestingsverordening, de Wabo en de Wet Bibob. Ingegaan wordt op de verschillende soorten vergunningen met betrekking tot het wijzigen van de woonruimtevoorraad en de criteria die hieraan worden gesteld en de mogelijkheden tot handhaving. De actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie komen hierbij aan bod. 

Na afloop van de cursus heb je kennis van:

 • de systematiek van de Huisvestingswet 2014 en de relatie met de huisvestingsverordening, de Wabo en de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob);
 • de verschillende soorten vergunningen voor het wijzigen van de woonruimtevoorraad;
 • de vergunningverlening: de eisen, voorwaarden, voorschriften en weigeringsgronden;
 • het aspect leefbaarheid bij de omzettingsvergunning;
 • de opkoopbescherming van goedkope en middeldure woningen;
 • toeristische verhuur van woonruimte;
 • de mogelijkheden tot handhaving.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor juristen en (beleids)medewerkers bij overheidsorganisaties die in hun dagelijkse werkzaamheden met de Huisvestingswet - en regelgeving te maken hebben.

Programma

 •  Introductie Huisvestingswet 2014 en huisvestingsverordening
 • Juridisch kader Huisvestingswet 2014
 • De verschillende soorten vergunningen voor het wijzigen van de woonruimtevoorraad 
 • Vergunningverlening: eisen, voorwaarden, voorschriften en weigeringsgronden 
 • Relatie omzettingsvergunning op grond van de Huisvestingswet en omgevingsvergunning (voor het afwijken van het bestemmingsplan) op grond van de Wabo
 • Relatie Wet Bibob 
 • Het aspect leefbaarheid bij omzettingsvergunning
 • De opkoopbescherming van goedkope en middeldure woningen 
 • Toeristische verhuur van woonruimte
 • Handhaving

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een ervaren adviseur. Met de casusgerichte en interactieve aanpak sluit de cursus zo veel mogelijk aan bij de praktijk van de deelnemers. Er is voldoende gelegenheid vragen te stellen en met de cursusleider en medecursisten de eigen ervaringen te bespreken. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Erg noodzakelijk want er worden weinig huisvestingswetcursussen gegeven. Interactie met andere gemeenten is erg leuk. Een dagdeel is eigenlijk te kort. Ook is er een grote behoefte aan een cursus woonruimteverdeling. ”

“Theoretisch prima”

“Duidelijk en leerzaam”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media