Cursus Huisvestingswet 2014: hoe kun je sturen op woonruimtevoorraad?

Om de woningnood te bestrijden moet je als gemeente bekijken hoe je schaarse huurwoningen verdeelt en hoe je je woonruimtevoorraad samenstelt. De Huisvestingswet 2014 biedt gemeenten instrumenten om hierop te kunnen sturen. Deze cursus richt zich specifiek op de instrumenten die je in kunt zetten voor de samenstelling van de woonruimtevoorraad. 

Veel gemeenten hebben een huisvestingsverordening. In de huisvestingsverordening kun je opnemen dat de woonruimtevoorraad op een bepaalde wijze moet zijn en blijven samengesteld. Het doel van deze regels is de woonruimtevoorraad te beschermen. De gemeenteraad kan daarbij voor een aantal zaken een vergunningplicht opleggen.

Het uitvoeren daarvan roept vaak vragen op.

 • Welke voorwaarden en voorschriften kun je verbinden aan een vergunning en wanneer kun je vergunning weigeren? 
 • Wat is de relatie tussen de omzettingsvergunning en de omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet en welke rol speelt het leefbaarheidsaspect? 
 • Hoe zit het met de regels rondom opkoopbescherming en toeristische verhuur van woonruimte?

Wil je meer inzicht krijgen in de Huisvestingswet en -regelgeving? Dan is deze cursus iets voor jou.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 489,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens onze cursus bespreken we de systematiek van de Huisvestingswet 2014 en de relatie met de huisvestingsverordening, de Omgevingswet en de Wet Bibob. We gaan in op de verschillende soorten vergunningen die betrekking hebben op het wijzigen van de woonruimtevoorraad. Ook kijken we welke criteria je hieraan moet stellen en naar de mogelijkheden tot handhaving. Natuurlijk komen de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie hierbij aan bod. 

Let op: in deze cursus komt de huisvestingsvergunning (hoofdstuk 2 van de Huisvestingswet) niet aan bod.

Na afloop van de cursus heb je kennis van:

 • de systematiek van de Huisvestingswet 2014 en de relatie met de huisvestingsverordening, de Omgevingswet en de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob);
 • de verschillende soorten vergunningen voor het wijzigen van de woonruimtevoorraad;
 • de vergunningverlening: de eisen, voorwaarden, voorschriften en weigeringsgronden;
 • het aspect leefbaarheid bij de omzettingsvergunning;
 • de opkoopbescherming van goedkope en middeldure woningen;
 • toeristische verhuur van woonruimte;
 • de mogelijkheden tot handhaving.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor juristen en (beleids)medewerkers bij overheidsorganisaties die in hun dagelijkse werkzaamheden met de Huisvestingswet en -regelgeving te maken hebben.

Programma

 • Introductie Huisvestingswet 2014 en huisvestingsverordening
 • Juridisch kader Huisvestingswet 2014
 • De verschillende soorten vergunningen voor het wijzigen van de woonruimtevoorraad (hoofdstuk 4 van de Huisvestingswet 2014)
 • Vergunningverlening: eisen, voorwaarden, voorschriften en weigeringsgronden 
 • Relatie omzettingsvergunning op grond van de Huisvestingswet en omgevingsvergunning (voor het afwijken van het omgevingsplan) op grond van de Omgevingswet
 • Relatie met de Wet Bibob
 • Het aspect leefbaarheid bij omzettingsvergunning
 • De opkoopbescherming van goedkope en middeldure woningen
 • Toeristische verhuur van woonruimte
 • Handhaving

Werkwijze

Een ervaren advocaat verzorgt deze cursus. Met een casusgerichte en interactieve aanpak sluit de cursus zo veel mogelijk aan bij de praktijk van de deelnemers. Er is voldoende gelegenheid je vragen te stellen en je eigen ervaringen te bespreken met de docent en medecursisten. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Erg noodzakelijk want er worden weinig huisvestingswetcursussen gegeven. Interactie met andere gemeenten is erg leuk. Een dagdeel is eigenlijk te kort. Ook is er een grote behoefte aan een cursus woonruimteverdeling. ”

“Theoretisch prima”

“Duidelijk en leerzaam”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media