Juridische kwaliteitszorg en legal audit

Aandacht voor de juridische kwaliteit van uw organisatie

Overheden hebben in toenemende mate aandacht voor de juridische kwaliteit van hun organisaties. Vijverberg Advocaten & Adviseurs heeft een breed ondersteuningsaanbod op het gebied van juridische kwaliteitszorg. Uitgangspunt daarbij is dat binnen de organisatie juridische kwaliteit als vanzelfsprekend gewaarborgd wordt. Met onze legal audit geven wij u inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van het juridisch functioneren van uw organisatie. In het vervolgtraject ondersteunen en begeleiden wij bij het realiseren van verbetervoorstellen en daarmee bij het in gang zetten van juridische kwaliteitszorg. Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen dat wij stappenplannen opstellen en assisteren bij het uitvoeren hiervan.

Verbeteren kwaliteit van personele besluiten?

Ook dat kan. Wij hebben een scan ontwikkeld waarmee wij u inzicht geven in de kwaliteit van personele besluiten en de effectiviteit van de besluitvorming in personele zaken. Wij lichten het besluitvormingstraject dat vooraf gaat aan een personeel of rechtspositioneel besluit door aan de hand van kwalitatieve criteria. Bij de besluitvorming kunnen verschillende actoren betrokken zijn waaronder leidinggevenden, personeelsadviseurs en juridisch medewerkers. Het onderzoek bestaat onder meer uit interviews met de betrokken actoren en het beoordelen van dossiers (personele besluiten) op basis van een steekproef. In de rapportage signaleren wij tekortkomingen en risico's en geven concrete aanbevelingen gericht op verbetering van de kwaliteit van de personele besluiten en de effectiviteit van het personele besluitvormingstraject.

Meer informatie?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Referentie Legal Audit

Legal Audit: advies over de juridische kwaliteit van een gemeente

Een gemeente in het midden van het land heeft gedurende de afgelopen jaren al meerdere keren gebruikgemaakt van de diensten van Vijverberg Advocaten & Adviseurs voor advies over de juridische kwaliteit en effectiviteit van hun…
Legal Audit ten behoeve van juridische kwaliteitszorg

Legal Audit ten behoeve van juridische kwaliteitszorg

Een gemeente heeft nog geen systeem van juridische kwaliteitszorg. Wel worden ad hoc al activiteiten op dit gebied ontplooid. De directie van de gemeente wil op structurele basis aandacht besteden aan juridische kwaliteitszorg. De eerste…
Legal Audit afdeling Milieu & Duurzaamheid

Legal Audit afdeling Milieu & Duurzaamheid

De afdeling Milieu & Duurzaamheid van een grote gemeente wil met behulp van een Legal Audit onderzoeken of de juridische kwaliteit van de producten en diensten van de afdeling voldoende geborgd is. Een onderzoeksteam van…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media