Ondersteuning klachtencommissies

In uiteenlopende wetten en cao’s worden organisaties verplicht om klachtenreglementen op te stellen en klachtencommissies te benoemen. Verplicht of niet: het is belangrijk dat klachten zorgvuldig behandeld worden door een deskundige klachtencommissie op basis van een transparante klachtenregeling. Vijverberg kan klachtencommissies van dienst zijn met het leveren van de voorzitter, de leden en/of een secretaris. Wanneer u dit wenst, verzorgen wij de volledige klachtenprocedure, inclusief de logistieke en administratieve werkzaamheden.

Secretariaat, voorzitters en leden klachtencommissie

Wij kunnen de gehele klachtenprocedure inclusief administratieve en logistieke werkzaamheden voor u uit handen nemen; of het nu gaat om een klachtencommissie in de zorg, het onderwijs, of van een werkgever, zoals een commissie voor ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen. Bel voor een vrijblijvend gesprek of prijsopgave: 079 - 3631919.

U kunt via Vijverberg voorzitters en leden voor een (vaste) externe klachtencommissie inhuren. Wij beschikken over voorzitters en leden voor klachtencommissies die niet alleen in staat zijn het proces goed aan te sturen, maar ook verstand hebben van de materie. Zij kunnen tijdelijk of structureel zitting nemen in uw klachtencommissie. Bel ons vrijblijvend voor de mogelijkheden.

Klachtencommissie zorg

Op grond van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector hebben cliënten recht op een onafhankelijk oordeel over hun klacht en moet elke zorgaanbieder of zorginstelling een klachtenregeling hebben die voorziet in een klachtencommissie. Het doel van de wet is enerzijds het bieden van een laagdrempelige klachtmogelijkheid, anderzijds wil de wet zorgaanbieders de mogelijkheid geven te leren van klachten en daarmee de kwaliteit van de zorgverlening verbeteren. De klachtencommissie moet bestaan uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter die niet werkzaam is voor of bij de zorgaanbieder.

Ondersteuning door Vijverberg

Wij kunnen voor u een klachtenregeling opstellen en voorzitters, leden of secretaris voor uw  klachtencommissie leveren. Bel ons vrijblijvend voor de mogelijkheden: 079 - 3631919. Of stuur een mail.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Klachtenregeling zorginstelling

Actualiseren klachtenreglement

Een zorginstelling vraagt Vijverberg het reglement voor de klachtencommissie te actualiseren. Het betreft een klachtenreglement voor cliënten van de zorginstelling, die een klacht kunnen indienen bij onvrede over besluiten of gedragingen van medewerkers van de…
Bijstand ambtenaren in klachtenprocedure

Bijstand ambtenaren in klachtenprocedure

Bij een gemeente worden binnen korte tijd tegen drie ambtenaren klachten ingediend. De burgers zijn niet tevreden met de besluiten van de gemeente en het tempo waarmee besluiten genomen worden. Het gaat uiteindelijk om klachten…
Ervaren secretaris voor klachtencommissie Hoogheemraadschap

Ervaren secretaris voor klachtencommissie Hoogheemraadschap

In verband met een klacht betreffende twee medewerkers van een Hoogheemraadschap, wordt een klachtencommissie ingesteld. Vanwege de aard van de klacht wil de opdrachtgever het secretariaat van de commissie niet bij een medewerker van het…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media