Publicaties

Kunnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur de redelijkheid en billijkheid van algemene inkoopvoorwaarden (van de VNG) vervangen?

Aanbestedingsrecht en contractenrecht
Een gemeente schrijft in haar algemene voorwaarden dat als een opdrachtnemer een verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, de gemeente het recht heeft de…

Ontslag wegens detentie

Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht (overheid)
Een gemeenteambtenaar wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf vanwege de invoer van 36 kilo cocaïne vanuit Curaçao naar Nederland. De gemeente verleent de ambtenaar met onmiddellijke ingang ontslag (Centrale Raad van…

Ontvang onze publicaties