Maak kennis met onze specialisten rechtspositie Veiligheidsregio’s!

Binnen ons kantoor hebben wij een speciaal team van specialisten met ruime kennis van de bijzondere ambtelijke positie van veiligheidsregio’s. Zij stellen zich graag aan u voor:

veiligheidsregio team

Anne-Marieke Huizinga:
"Mijn volledige praktijk bestaat uit werken voor veiligheidsregio’s. De nadruk ligt daarbij op het voeren van procedures voor de bezwarencommissie, de bestuursrechter en de Centrale Raad van Beroep. De veiligheidsregio’s schakelen mij vroegtijdig in een dossier in. Ik beoordeel het dossier en zet een strategie uit, waarna ik (voorgenomen) besluiten opstel en de zaak zo van begin tot einde begeleid. Veelal gaat dat om grote of bijzondere zaken en dan schakel ik regelmatig ook met communicatie of woordvoering en het managementteam. Daarnaast verzorg ik mede de cursus Rechtspositie van de veiligheidsregio en diverse incompany-trainingen. Door jarenlange ervaring bij veiligheidsregio’s begrijp ik de bijzondere positie en cultuur goed, en dat maakt dat ik snel kan schakelen."

Liselotte Straathof:
"Een aanzienlijk deel van mijn werkzaamheden bestaat uit het verzorgen van het secretariaat van (personele) bezwarencommissies bij verschillende veiligheidsregio’s. Vanuit die rol leid ik de behandeling van een bezwaar in goede banen. Dat betekent onder meer dat ik het contact onderhoud met de betrokken partijen, een hoorzitting plan, daar een verslag van opstel en het advies van de commissie schrijf. Door deze ervaring ben ik goed bekend met de uitzonderlijke positie van vrijwilligers bij de brandweer en de verscheidende rechtspositionele thema’s die binnen veiligheidsregio’s spelen, zoals arbeidsongeschiktheid in en door de dienst, disciplinaire straffen, ontslag, FLO-overgangsrecht en het recht op verschillende toelagen en vergoedingen."

Jesse Zonneveld:
"Voordat ik in dienst kwam bij Vijverberg Advocaten & Adviseurs heb ik een half jaar bij de veiligheidsregio Utrecht gewerkt. Daarna ben ik bij Vijverberg in dienst getreden en verricht ik vanuit Vijverberg werkzaamheden voor verschillende veiligheidsregio’s. Ik heb bijgedragen aan het herschrijven van de brandweer-specifieke hoofdstukken in de CAR/UWO en meegedacht over de Wnra in relatie tot de brandweer. Momenteel werk ik twee dagen in de week op interimbasis als projectsecretaris voor een veiligheidsregio. De toekomst van veiligheidsregio’s heeft gelet op de Wnra, de vrijwilligersproblematiek en het FLO-recht zeer veel te bieden, waardoor ik mij graag met deze doelgroep bezighoud."

Marije Joosse:
"Het verrichten van werkzaamheden voor dynamische organisaties zoals de veiligheidsregio’s maakt het werken uitdagend en interessant. Vanuit Vijverberg Advocaten & Adviseurs heb ik dan ook met veel plezier enkele maanden interim werkzaamheden verricht voor één van de veiligheidsregio’s. Tijdens deze periode adviseerde en ondersteunde ik de HR-business partners op juridisch vlak en bepaalde ik de koers in diverse dossiers. Mijn werkzaamheden voor veiligheidsregio’s zijn variërend. Ik adviseer in ziektedossiers, onderhandel over vertrekregelingen, adviseer ten aanzien van rechtspositionele besluiten en treed als advocaat op in juridische procedures."

Charissa Smith:
"Ik adviseer met enige regelmaat veiligheidsregio’s over vragen die niet toezien op de rechtspositie van de medewerkers. Zo heb ik bijvoorbeeld een officier van dienst, die in een aansprakelijkheidsprocedure was opgeroepen als getuige, uitgelegd hoe de procedure van een getuigenverhoor verloopt. Daarnaast heb ik een veiligheidsregio geadviseerd over de vraag welke positie de jeugdbrandweer binnen de veiligheidsregio inneemt ten aanzien van bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financiering en aansprakelijkheid. In dit kader heb ik tevens een gedragscode inclusief klachtenregeling opgesteld die van toepassing is op de verhouding tussen leidinggevenden en de jeugdleden én de jeugdleden onderling. Door mijn jarenlange ervaring in het adviseren van gemeenschappelijke regelingen heb ik een goed begrip van de politiek/bestuurlijke gevoeligheden die kunnen spelen tussen een gemeenschappelijke regeling en de deelnemende organisaties en ben ik goed in staat om deze factoren te betrekken in mijn advisering."

Tessa Jaspers:
"In mijn dagelijkse praktijk adviseer ik veiligheidsregio’s over diverse onderwerpen, variërend van arbeidsongeschiktheid in en door de dienst tot aan het altijd boeiende FLO-overgangsrecht. De mate waarin iedere zaak verschilt van de vorige, maakt werken voor veiligheidsregio’s zo leuk en interessant. Naast individuele casussen, pak ik ook meer beleidsmatige vragen van veiligheidsregio’s op. Zo heb ik de afgelopen jaren beleid opgesteld over het verrichten van nevenwerkzaamheden en het op correcte wijze afhandelen van meldingen van misstanden binnen de organisatie. Als advocaat treed ik regelmatig namens veiligheidsregio’s op in juridische procedures. De inzet van die procedures verschilt van strafontslag tot aan het niet toekennen van AOW-compensatie. Met betrekking tot dit laatste onderwerp voer ik momenteel een interessante hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep."

Linda Hofste:
"Al ruim 6 jaar verricht ik werkzaamheden voor diverse veiligheidsregio’s. Ik adviseer in ontslagtrajecten, onderhandel over vertrekregelingen, verricht disciplinair onderzoek en treed als advocaat op in juridische procedures. Daarnaast verzorg ik onderdelen van de cursus Rechtspositie van de veiligheidsregio en diverse incompany-trainingen. Mijn expertise ligt op het gebied van integriteit en ontslag. Vooral de dynamiek binnen de veiligheidsregio’s en de complexiteit van de rechtspositieregeling vind ik interessant. De Wnra-uitzonderingspositie, de verschillen tussen beroeps en vrijwilligers en de bijzondere FLO-overgangsrechtbepalingen maken dat werken voor een veiligheidsregio nooit saai is."
 

Advies
Heeft u advies nodig of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via 079-3631919 of stuur een mail.