mr. Anne-Marieke Huizinga

mr. Anne-Marieke Huizinga

Als advocaat sta ik met name overheidswerkgevers bij. Mijn expertise ligt op het terrein van het ambtenarenrecht. Daarbinnen heb ik mij gespecialiseerd in ziekte & arbeidsongeschiktheid en werkgeversaansprakelijkheid. Ik adviseer en procedeer ook in kwesties die zien op openbaar bestuur, privacy, schadevergoeding en aansprakelijkheid binnen het bestuursrecht.

Naast mijn procespraktijk verzorg ik graag cursussen over diverse bestuursrechtelijke onderwerpen. Daarnaast verzorg ik de cursus ‘Ambtenarenrecht’ voor een grote cursusorganisatie (SSR) en ben ik lid van de Vereniging Ambtenaar & Recht.

Sinds 1 augustus 2019 ben ik partner en stuurde ik mede het team arbeidsrecht aan. Op 1 januari 2021 heb ik de overstap gemaakt naar hoofd Bestuursrecht. Als moeder van twee kleine kinderen vervul ik mijn rollen parttime. Dat vergt flexibiliteit en planning, maar die ruimte is er en dat maakt dat ik mijn werk en gezinsleven goed kan combineren.

Loopbaan

Ik studeerde aan de universiteit van Utrecht en rondde de master Staats- en Bestuursrecht af in 2009. Daarna heb ik bij Vijverberg Juristen als interim-jurist veel ervaring opgedaan bij verschillende overheidsorganisaties en in verschillende functies. In juli 2012 heb ik de overstap gemaakt naar de advocatuur en ben ik beëdigd tot advocaat. In 2015 keerde ik terug op het honk en sindsdien ben ik als advocaat werkzaam bij Vijverberg Advocaten & Adviseurs.

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heb ik het rechtsgebied Ambtenarenrecht geregistreerd. Ik behaal ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten ten minste tien opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied.
 

Advocaat