mr. Jesse Zonneveld

Jesse Zonneveld

Ik ben bij Vijverberg Advocaten & Adviseurs werkzaam als Juridisch adviseur op de sectie bestuursrecht. In deze rol adviseer ik opdrachtgevers over juridische vraagstukken voornamelijk op het gebied van het ambtenarenrecht. Mijn bijzondere interesse ligt bij de rechtspositie van de veiligheidsregio’s, die met inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) hun bijzondere ambtelijke positie voorlopig hebben behouden. De komende jaren zal hier nog veel om te doen zijn.

Buiten mijn werk voor Vijverberg houd ik mij graag bezig met sport en muziek. Ik probeer elk weekend wel een rondje op de racefiets te maken en pingel wat op de basgitaar. Daarnaast doe ik graag mee met quizzen en maak ik elk jaar een muziekquiz voor familie en vrienden.

Loopbaan

Mijn Bachelor Rechtsgeleerdheid heb ik gevolgd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarna ik de Master Rechtsgeleerdheid ben gaan doen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hier heb ik twee afstudeerrichtingen afgerond, namelijk de master Arbeidsrecht en de master Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation. Na mijn studie heb ik als jurist arbeidsrecht bij een veiligheidsregio in de provincie Utrecht gewerkt. Hier heb ik adviesklussen en projecten voor interne opdrachtgevers verricht en veel geleerd over de bijzondere rechtspositie van het brandweerpersoneel.

Binnen Vijverberg Advocaten & Adviseurs ben ik in 2019 begonnen op de sectie arbeidsrecht. Vanwege mijn werkzaamheden op het gebied van het ambtenarenrecht maak ik per 1 januari 2021 onderdeel uit van de sectie bestuursrecht. Dit geeft mij, naast het adviseren over arbeidsrechtelijke kwesties, de mogelijkheid mij te verdiepen in onderwerpen als privacy en openbaarheid van bestuur.
 

Juridisch adviseur