mr. Liselotte Straathof

mr. Liselotte Straathof

Sinds december 2018 werk ik als juridisch adviseur arbeids- en ambtenarenrecht. Ik adviseer opdrachtgevers over vraagstukken op het gebied van het ambtenarenrecht en arbeidsrecht, waarbij ik mij inzet voor praktische en toegankelijke oplossingen. Daarnaast treed ik op als secretaris van verschillende bezwarencommissies. Ook heb ik diverse organisaties ondersteund bij het aanpassen van de arbeidsvoorwaardenregelingen in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Bij de uitoefening van mijn werkzaamheden kom ik in aanraking met onder andere veiligheidsregio’s, gemeenten, universiteiten en provincies. Kortom: een afwisselend en uitdagend werkveld.

Loopbaan

Zowel de bachelor Rechtsgeleerdheid als de master Arbeidsrecht heb ik gevolgd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar ik in juli 2018 ben afgestudeerd. Als onderdeel van de bachelor heb ik de minor Arbeidsrecht & Reorganisatie gevolgd. Mijn afstudeerscriptie heb ik geschreven over het recht van de werknemer om offline te zijn. In dat kader heb ik onderzocht in hoeverre een dergelijk recht in de Nederlandse wetgeving bestaat en wenselijk is. Verder heb ik twee maanden stage gelopen op de sectie Arbeidsrecht van een middelgroot advocatenkantoor in Rotterdam.

Juridisch adviseur