Plichtsverzuim of integriteitsschending

Plichtsverzuim is het niet nakomen van opgelegde verplichtingen, het overtreden van voorschriften en het niet doen of nalaten wat een goed ambtenaar/werknemer behoort te doen of na te laten. Daarmee is de integriteit van de medewerker in het geding.

Integriteit op het werk

Denk bij plichtsverzuim van een ambtenaar of werknemer aan machtsmisbruik, frauduleus handelen, oneigenlijk gebruik van informatiesystemen, overtreding van regels en voorschriften, onjuist declaratiegedrag, onaanvaardbare nevenactiviteiten. Ook het overtreden van interne voorschriften van de werkgever zoals het verzuimprotocol, onbereikbaar zijn tijdens thuiswerken, onjuist gebruik van de tijdsregistratie, instructies niet naleven zijn voorbeelden van plichtsverzuim. Een integriteitsschending kan op alle niveaus in de organisatie voorkomen, van medewerker, leidinggevende, directeur tot de hoogste bestuurder. Het is duidelijk dat integriteitsschendingen in iedere organisatie ongewenst zijn. Van de werkgever wordt verwacht dat hij optreedt tegen een persoon die zich schuldig maakt aan een integriteitsschending.

Integriteit buiten het werk

Integriteitsnormen van de werkgever gelden niet alleen van 9 tot 5. Voor veel functionarissen geldt dat zij zich ook buiten werktijd, in privé, moeten houden aan de integriteitsvoorschriften van hun werkgever: een politieman mag ook in privé geen drugs gebruiken, een piloot mag in een periode voorafgaand aan een vlucht geen alcohol gebruiken, de ambtenaar van belastingen moet voor een kennis geen fout in zijn belastingaangifte maken, een bestuurder moet in privé zeer goed opletten als hij zaken doet met een leverancier met wie hij ook zakelijk contact heeft. Sommige functionarissen moeten zich 24/7 houden aan de voorschriften van de organisatie.

Direct actie bij vermoeden van integriteitsschending of plichtsverzuim

De werkgever zal na een signaal over een integriteitsschending direct in actie moeten komen, ook al staat nog niet vast of het signaal terecht is. Het is van groot belang om onder druk van een vaag vermoeden, een eerste signaal of een nog niet bewezen verdenking direct de juiste stappen te zetten. Overhaast handelen, ook al is de interne druk hoog, is onverstandig. Het is af te raden om zonder onderzoek ontslag te geven. Achteraf blijkt voor een ogenschijnlijk verdachte gedraging soms een goede verklaring te zijn. Of achter een kleine onregelmatigheid blijkt een structureel patroon van integriteitsschendingen schuil te gaan. Ontslag op staande voet vergt het vrijwel direct verlenen van ontslag aan de werknemer. Vaak is dan de tijd te kort om goed onderzoek te doen en dat is risicovol: achteraf moet de werkgever kunnen aantonen wat de medewerker fout heeft gedaan, dat dit zeer ernstig was en direct ontslag rechtvaardigde. Lukt dat niet dan kan het ontslag sneuvelen. Beter is het eerst een oriënterend onderzoek uit te voeren, al dan niet in combinatie met een ordemaatregel.

Een mogelijke integriteitsschending door een leidinggevende, directielid of (politiek) bestuurder vergt een uiterst zorgvuldige afwikkeling. Media-aandacht mag niet leiden tot overhaaste besluitvorming; deugdelijk feitenonderzoek is juist dan van belang om feiten en fictie te onderscheiden.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Feitenonderzoek niet-integer gedrag op social media

Feitenonderzoek niet-integer gedrag op social media

Een afdelingshoofd van een gemeente krijgt verontrustende berichten over het gedrag van een van de medewerkers op de werkplek. Er is ook sprake van het plaatsen van ongepaste foto’s en filmpjes op social media (twitter…
Second opinion integriteitskwestie

Second opinion integriteitskwestie

Het bestuur van een grote gemeente wordt gelijktijdig geconfronteerd met twee gevallen van ernstige integriteitsschending bij een en dezelfde dienst. Vanwege de politiek-bestuurlijke risico's vraagt het bestuur aan een van de specialisten Integriteit van Vijverberg…
Strafontslag wegens veelvuldig loonbeslag

Strafontslag wegens veelvuldig loonbeslag

Een adviseur in het omgevingsrecht bij een gemeente blijkt in ernstige financiële problemen te zijn. Juist in een dergelijke functie, met contacten met projectontwikkelaars en aannemers, een punt van aandacht en aanspreken. Een specialist integriteit…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media