Raamovereenkomst

Soms heeft een overheidsorganisatie behoefte aan een bepaalde dienst, levering of werk terwijl het niet wenselijk of handig is als op dat moment nog een aanbestedingsprocedure doorlopen moet worden. Een raamovereenkomst kan uitkomst bieden.

Wat is een raamovereenkomst?

Een raamovereenkomst is een overeenkomst die een aanbestedende dienst sluit met één of meerdere ondernemers. De Aanbestedingswet geeft aan dat een aanbestedende dienst een raamovereenkomst mag sluiten met één ondernemer, mits voldaan is aan een aantal voorwaarden zoals het houden van een openbare of niet openbare-procedure. Veel aanbestedende diensten hebben een intern inkoopbeleid waarin is bepaald dat een raamovereenkomst met minimaal drie ondernemers moet worden gesloten. In een raamovereenkomst worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld prijs, kwaliteit en leveringstermijn. De Raamovereenkomst betreft nog geen concrete opdracht.

Het plaatsen van een concrete opdracht

Indien u na het sluiten van de raamovereenkomst bijvoorbeeld tijdelijk behoefte heeft aan een medewerker, hoeft u uitsluitend bij de ondernemers waarmee de raamovereenkomst is gesloten de daadwerkelijke opdracht uit te zetten. U vraagt de betreffende ondernemers om een aantal cv’s aan te leveren, u houdt met de aangeleverde kandidaten een gesprek en kiest vervolgens de kandidaat die het beste past in het profiel. Binnen enkele dagen is uw afdeling een tijdelijke medewerker rijker en kan de tijdelijke drukte het hoofd worden geboden.

Voordelen van een raamovereenkomst

Het sluiten van een raamovereenkomst geeft geen enkele verplichting tot het plaatsen of afnemen van een concrete opdracht. De ondernemer kan geen aanspraak maken op een concrete opdracht of verwachtingen (over concrete opdrachten) ontlenen aan de raamovereenkomst.

Een raamovereenkomst mag voor maximaal vier jaar gesloten worden. Veel aanbestedende diensten kiezen echter voor het sluiten van een raamovereenkomst voor bijvoorbeeld twee jaar en de mogelijkheid om de raamovereenkomst vervolgens nog maximaal twee keer met de duur van een jaar te verlengen. U heeft hierdoor de vrijheid om na twee jaar te besluiten de raamovereenkomst te beëindigen. Dit kan zijn omdat u niet langer de behoefte heeft aan de betreffende dienst, levering of werk, maar het kan ook zo zijn dat de ervaringen met de ondernemer niet goed zijn.

Heeft u vragen over de raamovereenkomst?

Wij hebben speciale expertise als het gaat om dit type overeenkomsten. Onze advocaten en adviseurs helpen u graag. Neem (vrijblijvend) contact op: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Basistraining Aanbesteden

Basistraining Aanbesteden

Een gemeente wil dat een groep niet-juridische medewerkers vertrouwd raakt met de basisaspecten van inkopen en aanbesteden. Vijverberg organiseert een interactieve training op maat waarin ook het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente wordt behandeld…
Basistraining Contractenrecht

Basistraining Contractenrecht

Een gemeente wil dat een aantal medewerkers, voornamelijk juristen en inkopers, hun kennis op het gebied van het contractenrecht opfrist en verdiept. Ook wil de gemeente dat de medewerkers hun vaardigheden in het opstellen en…
Juridische check aanbestedingsdocumenten

Juridische check aanbestedingsdocumenten

De gemeente Noordoostpolder wil graag een juridische check laten uitvoeren op de aanbestedingsdocumenten inclusief de bijbehorende concept-raamovereenkomst die zijn opgesteld in verband met een door de gemeente te houden Europese aanbestedingsprocedure voor repromachines. Ook legt…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media