Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht is een complex vakgebied, voer voor onze specialisten. U kunt tegen uiteenlopende vragen aanlopen:

Advies en hulp bij uw vragen over het aanbestedingsrecht

Heeft u vragen over aanbestedingsprocedures? Onze advocaten en adviseurs helpen u graag. Neem contact op met onze specialisten: 079 - 3631919 of mail ons.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Actualiteiten contractenrecht

Ben je in je werk bezig met het contractenrecht, maar heb je geen tijd om alle ontwikkelingen op je vakgebied bij te houden? Na deze…

Ook beschikbaar op:

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Advies inzake aanbestedingsprocedure

Advies inzake aanbestedingsprocedure

De gemeente Westland is een niet-openbare (Europese) aanbestedingsprocedure gestart. Zoals opgenomen in de selectieleidraad toetst een extern kredietmanagementbureau in opdracht van de gemeente de financiële economische draagkracht van de inschrijver. Door een door het externe…
Juridische check aanbestedingsdocumenten

Juridische check aanbestedingsdocumenten

De gemeente Noordoostpolder wil graag een juridische check laten uitvoeren op de aanbestedingsdocumenten inclusief de bijbehorende concept-raamovereenkomst die zijn opgesteld in verband met een door de gemeente te houden Europese aanbestedingsprocedure voor repromachines. Ook legt…
Juridisch advies over rechtspositie van stichting

Juridisch advies over rechtspositie van stichting

De Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNVO) is een stichting die is opgericht door de Staat tezamen met enkele overheidsdiensten en -instellingen. Deze stichting heeft een aantal vragen over de mogelijkheid van inbesteding van opdrachten die…

Gerelateerde publicaties

Kunnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur de redelijkheid en billijkheid van algemene inkoopvoorwaarden (van de VNG) vervangen?

Aanbestedingsrecht en contractenrecht
Een gemeente schrijft in haar algemene voorwaarden dat als een opdrachtnemer een verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, de gemeente het recht heeft de…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media