Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht is een complex vakgebied, voer voor onze specialisten. U kunt tegen uiteenlopende vragen aanlopen:

Advies en hulp bij uw vragen over het aanbestedingsrecht

Heeft u vragen over aanbestedingsprocedures? Onze advocaten en adviseurs helpen u graag. Neem contact op met onze specialisten: 079 - 3631919 of mail ons.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Actualiteiten contractenrecht

Ben je in je werk bezig met het contractenrecht, maar heb je geen tijd om alle ontwikkelingen op je vakgebied bij te houden? Na deze…

Ook beschikbaar op:

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Integraal advies bij privatisering

HRM-paragraaf en integraal advies bij privatisering

Een directie van een ministerie gaat ICT-taken aan- en uitbesteden, waarbij de werknemers over kunnen gaan naar een private werkgever. Een senior jurist van Vijverberg neemt deel aan het aanbestedingsteam en stelt de HRM-paragraaf op…
Cursus aanbesteden

Cursus aanbesteden

De gemeente Zoetermeer wil dat een aantal niet-juridische medewerkers van een bepaalde afdeling hun kennis op het gebied van het aanbestedingsrecht opfrist en deze, zoveel mogelijk toegespitst op de eigen praktijk, verdiept en actualiseert. Ook…
Juridisch advies over handelwijze voor aanbestedende dienst

Juridisch advies over handelwijze voor aanbestedende dienst

Opdrachtgever is een aanbestedende dienst die voor meer dan 50% wordt gesubsidieerd door de Staat. De opdrachtgever wil weten of hij altijd en zonder enige beperking als inschrijver en/of als onderaannemer mag inschrijven op aanbestedingsprocedures…

Gerelateerde publicaties

Kunnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur de redelijkheid en billijkheid van algemene inkoopvoorwaarden (van de VNG) vervangen?

Aanbestedingsrecht en contractenrecht
Een gemeente schrijft in haar algemene voorwaarden dat als een opdrachtnemer een verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, de gemeente het recht heeft de…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media