Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht is een complex vakgebied, voer voor onze specialisten. U kunt tegen uiteenlopende vragen aanlopen:

Advies en hulp bij uw vragen over het aanbestedingsrecht

Heeft u vragen over aanbestedingsprocedures? Onze advocaten en adviseurs helpen u graag. Neem contact op met onze specialisten: 079 - 3631919 of mail ons.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Actualiteiten contractenrecht

Ben je in je werk bezig met het contractenrecht, maar heb je geen tijd om alle ontwikkelingen op je vakgebied bij te houden? Na deze…

Ook beschikbaar op:

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Advies over uitsluiting ondernemer van deelname Europese aanbesteding

Advies over uitsluiting ondernemer van deelname Europese aanbesteding

Een samenwerkingsverband van gemeenten heeft Vijverberg Juristen verzocht te beoordelen of één van de inschrijvers op een Europese aanbesteding kan of moet worden uitgesloten van verdere deelneming. Vijverberg adviseert het samenwerkingsverband of de specifieke inschrijver…
Juridisch advies over vertrouwelijkheid aanbestedingsdocumenten

Juridisch advies over vertrouwelijkheid aanbestedingsdocumenten

De Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoekt een samenwerkingsverband van gemeenten een vertrouwelijkheidtoets te doen ten aanzien van aanbestedingsdocumenten, in het bijzonder vertrouwelijke informatie uit de offerten van inschrijvers.Vijverberg beoordeelt de vertrouwelijkheid van de aanbestedingsdocumenten, stelt een gemotiveerde…
Basistraining Aanbesteden

Basistraining Aanbesteden

Een gemeente wil dat een groep niet-juridische medewerkers vertrouwd raakt met de basisaspecten van inkopen en aanbesteden. Vijverberg organiseert een interactieve training op maat waarin ook het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente wordt behandeld…

Gerelateerde publicaties

Kunnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur de redelijkheid en billijkheid van algemene inkoopvoorwaarden (van de VNG) vervangen?

Aanbestedingsrecht en contractenrecht
Een gemeente schrijft in haar algemene voorwaarden dat als een opdrachtnemer een verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, de gemeente het recht heeft de…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media