Appa-uitkering

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

De uitkering na het vervullen van een politiek ambt is voor politieke ambtsdragers geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Omdat de bepalingen zeer technisch juridisch van aard zijn is het een complexe wet. Vijverberg heeft specialisten die thuis zijn in de Appa.

Recht op Appa-uitkering

Het recht op de uitkering (ook wel wachtgeld genoemd) bestaat ongeacht de reden van het aftreden, de niet-herbenoeming of ontslag van bijvoorbeeld wethouder of burgemeester, tenzij hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De omstandigheden – of het nu gaat om vrijwillig of gedwongen aftreden, een politiek conflict, langdurige ziekte of bijvoorbeeld het opzeggen van vertrouwen - doen niet ter zake. Het recht bestaat alleen niet als de uitkeringsgerechtigde rechtens zijn vrijheid is ontnomen, wanneer hij vrijwillig, zelf, afziet van wachtgeld of wanneer er een herbenoeming volgt zonder onderbreking en voor dezelfde urenomvang.

Duur Appa-uitkering

De uitkeringsduur is afhankelijk van de duur van alle voorafgaand aan het ontslag beklede politieke functies (de Appa-loopbaan). De duur van de Appa-uitkering is op dit moment als volgt:

Bij Appa loopbaan van: Is de uitkeringsduur:
< 3 maanden 6 maanden
3 maanden tot 2 jaar 2 jaar
2 jaar of langer gelijk aan duur Appa-loopbaan, maar maximaal 3 jaar en 2 maanden

10 jaar in tijdsbestek van 12 jaar én 5 jaar of minder verwijderd van pensioengerechtigde leeftijd

tot pensioengerechtigde leeftijd

De duur van alle voor het laatste ontslag vervulde politieke functies telt mee mits “nagenoeg aansluitend”.

Hoogte Appa-uitkering en neveninkomsten

De uitkering bedraagt het eerste jaar 80% en daarna 70% van de laatstelijk genoten wedde, vermeerderd met de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering.

De wet bepaalt expliciet welke inkomsten in beginsel in mindering gebracht worden op de uitkering zoals winst uit onderneming en belastbaar loon uit of in verband met arbeid. Ook de wijze waarop een en ander verrekend wordt, is in de wet geregeld.

Sollicitatieplicht

De uitkeringsgerechtigde moet zolang hij een uitkering ontvangt voldoen aan bepaalde verplichtingen en betrokkene heeft in beginsel een sollicitatieplicht. Dit betekent dat hij moet proberen passende arbeid te vinden, aangeboden passende arbeid moet aanvaarden en mee moet werken aan activiteiten die daarvoor bevorderlijk zijn. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om met behoud van de Appa-uitkering te werken aan de opbouw van een eigen bedrijf.

Ouderdomspensioen

Een (gewezen) wethouder heeft bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd recht op pensioen vanwege het wethouderschap. Deze aanspraak op ouderdomspensioen is geregeld in de Appa. Wethouders zijn echter niet aangesloten bij het ABP zodat gemeenten zelf een pensioenvoorziening moeten reserveren. 

Burgemeesters zijn weliswaar onder de werking van de Appa gebracht, maar voor wat betreft het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen blijven zij deelnemer aan de ABP-regeling.

Vragen over de toepassing van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)?

Heeft u juridisch advies nodig bij de toepassing van de Appa? Loopt er een geschil over de Appa-uitkering, de  sollicitatieplicht of bijverdienregeling voor afgetreden politici? Vraagt u zich af of een in opspraak geraakt gemeenteraadslid wel een uitkering uit de gemeentekas moet worden toegekend? Wij helpen u graag met deze en andere vragen over de Appa. Bel: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Huisadviseurschap arbeidsrecht bij de overheid

Huisadviseurschap arbeidsrecht bij de overheid

De specialisten van Vijverberg op het terrein van het arbeidsrecht bij de overheid, waaronder ook de APPA, zijn gedurende een aantal jaren de huisadviseurs voor de HRM-afdeling van een fusiegemeente. Over meer dan 50 dossiers…
CRvB: gemeente bevoegd tot inhouding pensioenpremies op uitkering wethouders

CRvB: gemeente bevoegd tot inhouding pensioenpremies op uitkering wethouders

Twee wethouders ontvingen in verband met hun vertrek al meerdere jaren een (wachtgeld)uitkering van de gemeente ingevolge de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De gemeente had echter per abuis geen pensioenpremies ingehouden en besloot de…
Loopbaanprincipe gewezen wethouder

Loopbaanprincipe gewezen wethouder

Bij een gemeente gaat de vraag spelen wat precies de gevolgen voor uitkering APPA en inkomen zijn als een voormalig wethouder opnieuw wethouder wordt. Daarbij komen allemaal andere rechtspositionele vragen aan de orde en worden…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media