Cursus Rechtspositie politieke ambtsdragers: word vraagbaak voor bestuurders bij provincies of gemeenten

Politieke ambtsdragers worden doorgaans benoemd voor een volle zittingsperiode van meestal vier of zes jaar. Maar niet iedereen zit de hele rit uit. Er zijn diverse redenen om de functie neer te (moeten) leggen. Na verkiezingen keren sommige bestuurders niet meer terug in functie. Steeds komt dan de vraag aan de orde hoe het zit met de uitkeringsaanspraken en inspanningen om een andere baan te vinden. Het recht op uitkering van de vertrekkende bestuurders en de rechtspositie van de inmiddels benoemde en gekozen bestuurders heeft dan ook steeds de aandacht van politiek en media. Kennis van de rechtspositie van lokale bestuurders binnen provincie of gemeente is dan ook een 'must'. Wil jij vragen van politieke ambtsdragers over hun rechtspositie adequaat kunnen beantwoorden? Dan is deze cursus een uitstekende basis.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 615,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief cursusboek, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

De cursus Rechtspositie politieke ambtsdragers biedt inzicht in de actuele regels voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers, raads- en commissieleden, wethouders en burgemeesters. Onderwerpen als aantreden en ontslag van deze bestuurders binnen de gemeente, hun beloning en onkostenvergoeding krijgen volop aandacht. Ook komen de regels rond openbaarmaking van nevenfuncties en neveninkomsten en de afdracht daarvan aan bod. Er wordt stilgestaan bij regels over verlof, ziekte en vervanging. Het recht op uitkering op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) na, al dan niet vrijwillig, vertrek wordt uitgebreid behandeld.

Na afloop van de cursus:

 • ben je op de hoogte van de bijzonderheden in de rechtspositie van de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten of burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden;
 • ben je op de hoogte van de laatste stand van zaken in de regelgeving;
 • kun je vragen van jouw bestuurders over hun rechtspositie adequaat beantwoorden.

Doelgroep

Personeelsadviseurs en rechtspositiemedewerkers van gemeenten of provincies.

Programma

 • Toepasselijke regelgeving bij de provincie over de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten óf bij de gemeente over de raads- en commissieleden, wethouders en burgemeester
 • Bezoldiging / vergoeding en neveninkomsten
 • Onkosten en declaraties
 • Verlof, ziekte en vervanging
 • Aftreden, ontslag en uitkering (APPA-uitkering, bijverdienen, sollicitatieplicht etc.)
 • Laatste ontwikkelingen

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een ervaren adviseur. Aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden, casussen en stellingen komen alle facetten van dit onderwerp aan de orde. Er is voldoende gelegenheid vragen te stellen en met de docenten en medecursisten te overleggen over je eigen ervaringen.

Data & locaties

Deel deze cursus

Ervaringen

“Zinvol, nuttig, actueel”

“Informatief, goede sheets, goed lesmateriaal”

“Zeer positief, veel geleerd”

“Leuk gegeven ondanks taaie materie”

“In vogelvlucht, met genoeg ruimte voor vragen”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media