Participatiewet

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Het voornaamste doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen te ondersteunen bij het verkrijgen en behouden van werk. De wet is bedoeld voor mensen die door een beperking of handicap, of een andere reden, niet zelfstandig bij een gewone werkgever kunnen werken of niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen. Kortom, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De arbeidsvoorwaarden voor werknemers die onder de Participatiewet vallen zijn vanaf 1 juli 2021 neergelegd in de cao Aan de slag.

De Participatiewet en de cao Aan de slag worden als complex ervaren en leveren in de dagelijkse praktijk de nodige vragen op. Wij kunnen u onder meer helpen met vragen die verband houden met de volgende aspecten:

  • Welke instrumenten biedt de Participatiewet aan werkgevers?
  • Wie kan worden opgenomen in het doelgroepenregister?
  • Wat houdt de banenafspraak en de quotumregeling in?
  • Op welke werknemers is de cao Aan de slag van toepassing?
  • De toepassing van de cao Aan de slag in de werkorganisatie
  • Advies en hulp bij vragen over de Participatiewet

Vijverberg heeft veel ervaring in arbeidsrechtelijke vraagstukken en is de expert als het gaat om vragen over de uitleg of toepassing van de Participatiewet. Bel ons voor advies of een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Belangen SW-bedrijf met succes behartigd

Belangen SW-bedrijf met succes behartigd

Bij een SW-bedrijf is een medewerker werkzaam van wie de SW-indicatie is ingetrokken omdat ze niet langer voldoet aan de criteria van de indicatie, de zogenaamde bovengrens. De werkgever gaat vervolgens met deze medewerker aan…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media