Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten in werking getreden. Op basis van deze wet moeten werkgevers ervoor zorgen dat werknemers met een arbeidsbeperking in dienst worden genomen (banenafspraak). Het aantal gerealiseerde banen voor arbeidsbeperkten wordt bijgehouden.

Welke banen tellen mee voor de banenafspraak/quotumregeling?

Als gerealiseerde baan (ook wel doelgroepbaan genoemd) telt mee een dienstverband van 25,5 uur per week. Per 1 januari 2026 moeten 125.000 extra banen gerealiseerd zijn bij reguliere werkgevers (het quotum). Jaarlijks wordt vastgesteld of de werkgevers voldoende banen hebben gerealiseerd om het einddoel in 2026 te halen.  

Wat als het einddoel niet gehaald wordt?

De bedoeling van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is dat als het de werkgever niet lukt om de gestelde doelen te halen, de quotumregeling in werking treedt. Werkgevers die onvoldoende hebben bijgedragen aan de realisatie van de banen krijgen dan een boete. De wettelijke regeling blijkt echter te ingewikkeld. Daarom is een wetsvoorstel in voorbereiding: wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling’.

Wetsvoorstel ’Vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling’

Doel van het wetsvoorstel is om het systeem te vereenvoudigen. Voor werkgevers zullen er meer mogelijkheden komen om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Verder beoogt het wetsvoorstel om bij de uitvoering zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande instrumenten, zoals de bestaande sociale premies en bestaande financiële instrumenten. In plaats van een sanctie op te leggen wordt in het wetsvoorstel een bonus van maximaal € 5000,- toegekend aan een werkgever die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst neemt. Dit gaat via het loonkostenvoordeel (LKV).

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

SW-bedrijf maakt gebruik van Vijverberg als huisadviseur

SW-bedrijf maakt gebruik van Vijverberg als huisadviseur

Bij een SW-bedrijf werken medewerkers die geïndiceerd zijn voor de sociale werkvoorziening. Deze SW-medewerkers werken op basis van een arbeidsovereenkomst en hebben een bijzondere rechtspositie. Vijverberg is deskundig op het terrein van het arbeidsrecht en…
Maatwerktraining rechten en verplichtingen van de SW-medewerker

Maatwerktraining rechten en verplichtingen van de SW-medewerker

Op verzoek van een SW-bedrijf, dat op basis van een gemeenschappelijke regeling de Wet sociale werkvoorziening uitvoert voor 12 gemeenten, heeft Vijverberg een maatwerktraining verzorgd over de rechten en verplichtingen van de SW-medewerker. De beëindiging…
Maatwerktraining rechtspositie SW en rechtspositie gemeenten

Maatwerktraining rechtspositie SW en rechtspositie gemeenten

Een SW-bedrijf heeft behoefte aan een op maat gemaakte training voor de personeelsadviseurs en de medewerkers van de salarisadministratie. De training moet de aanwezige kennis met betrekking tot de SW-rechtspositie en de gemeentelijke rechtspositie (CAR/UWO)…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media