Cursus Van CAR/UWO naar cao Gemeenten

Een manager wil van jou praktische en uitvoerbare oplossingen voor personele vragen. Jij moet je weg vinden in de cao Gemeenten (CAR/UWO) en de regels kunnen toepassen. Schrijf je in voor de cursus en maak kennis met medewerker Pim. Op een (inter)actieve manier bezorgen Pim’s belevenissen je de kennis om de managers binnen je organisatie snel en effectief te adviseren.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 1.320,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief cursusboek, lunch en consumpties.
Duur
3 dagen
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
18 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven

Inhoud

In deze driedaagse cursus krijg je een uitgebreid overzicht van de cao Gemeenten (CAR/UWO). Alle belangrijke onderwerpen uit de cao worden behandeld, waaronder de indiensttreding, de flexbepalingen, de gang van zaken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, integriteit, ordemaatregelen en disciplinaire straffen, arbeidsduur en verlof, beloning en vergoedingen en het beëindigen van een dienstverband. Daarnaast komt illustratieve jurisprudentie aan bod. Bij de behandeling van deze onderwerpen wordt het nog geldende bestuursprocesrecht (de Awb) toegelicht. Nadrukkelijk geven de docenten aandacht aan het Burgerlijk Wetboek dat ook voor gemeenteambtenaren gaat gelden vanaf 1 januari 2020. Wat gaat er veranderen en hoe kan je daar goed en tijdig op inspelen?

Na afloop van de cursus:

 • ben je op de hoogte van de structuur, opbouw en inhoud van de CAR/UWO;
 • ben je bekend met de Algemene wet bestuursrecht voor je dagelijkse werkzaamheden;
 • ben je in staat vragen in je personeelspraktijk adequaat te beantwoorden; en
 • heb je kennis gemaakt met het civiele arbeidsrecht.

Doelgroep

Personeelsadviseurs, personeelsmedewerkers en rechtspositiemedewerkers van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, Participatiebedrijven en andere organisaties die de cao Gemeenten (CAR/UWO) als rechtspositieregeling hanteren.

Programma

 • Indiensttreding bij de gemeente, de ambtelijke rechtspositie
 • Bestuursprocesrecht en het civiele arbeids(proces)recht
 • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Beloning, arbeidsduur en verlof
 • Einde van het dienstverband
 • Nevenwerkzaamheden en integriteit, ordemaatregelen en disciplinaire straffen

Werkwijze

De praktijkcursus cao Gemeenten bestaat uit korte inleidingen afgewisseld met oefeningen, stellingen en praktijkvoorbeelden. De cursus is praktisch van karakter. De docenten van Vijverberg Advocaten & Adviseurs zijn werkzaam als extern juridisch adviseur, hebben ruime praktijkervaring in het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht en zijn doorkneed in de gemeentelijke personeelspraktijk.

Data & locaties

Deel deze cursus

Ervaringen

“Enthousiaste cursusleiders, interactief”

“Zinvol en duidelijk, gebruik Kahoot erg leuk!”

“Prettig, praktisch door voorbeelden modern en bijtijds”

“Zeer nuttig en praktisch toepasbaar”

“Interessant, boeiende cursusleiding -> vakkundig. Leerzaam.”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media