Publicaties

Kunnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur de redelijkheid en billijkheid van algemene inkoopvoorwaarden (van de VNG) vervangen?

Aanbestedingsrecht en contractenrecht
Een gemeente schrijft in haar algemene voorwaarden dat als een opdrachtnemer een verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, de gemeente het recht heeft de…

Raamovereenkomst: ja of nee?

Aanbestedingsrecht en contractenrecht
Raamovereenkomsten mogen in beginsel geen langere looptijd hebben dan vier jaar. Andere (overheids)overeenkomsten kunnen een langere looptijd hebben. Maar wanneer is een overeenkomst een raamovereenkomst? De voorzieningenrechter heeft zich enkele…

Ontvang onze publicaties