Didam-arrest: één serieuze gegadigde?

Aanbestedingsrecht en contractenrecht

Geschreven door: mr. Charissa Smith

In het Didam-arrest is aangegeven dat een overheidsorganisatie een selectieprocedure moet houden als het een perceel grond wil verkopen. Van deze verplichting mag een overheidsorganisatie afwijken als er sprake is van uitsluitend één serieuze gegadigde. Wanneer is er sprake van één serieuze gegadigde? Betekent het sturen van een brief aan een gemeente waarin staat aangegeven dat de briefschrijver geïnteresseerd is in de koop van een perceel grond voldoende om de gemeente te verplichten om een selectieprocedure te houden? In een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 14 maart 2023 wordt op deze vraag antwoord gegeven.

Feiten in het kort

De gemeente Land van Cuijk heeft in 2021 een voormalig defensieterrein en bosperceel verkocht aan een partij. Deze partij had bij de gemeente een plan ingediend dat te maken had met natuurbehoud en klimaat. Vanwege dit plan heeft de gemeente het defensieterrein en het bosperceel aan deze partij verkocht. Een andere partij heeft een bedrijfsvestiging in de buurt van het defensieterrein en bosperceel. Dit bedrijf heeft na het sluiten van de koopovereenkomst, maar vlak vóór de levering, een brief gestuurd naar de gemeente met het verzoek een selectieprocedure op te zetten zoals staat beschreven in het Didam-arrest. Dit bedrijf had ook interesse in het kopen van het defensieterrein en bosperceel. De gemeente weigert een selectieprocedure op te zetten. Het bedrijf start een procedure bij de rechtbank Oost-Brabant. In deze procedure vordert het bedrijf de nietigheid van de koopovereenkomst van het defensieterrein en het bosperceel. Daarnaast verzoekt dit bedrijf de rechtbank om de gemeente te verplichten een selectieprocedure te houden.

Oordeel rechtbank: algemene mededeling is niet voldoende

Het bedrijf heeft - een paar dagen voor de levering van het defensieterrein en het bosperceel - aan de gemeente een briefje gestuurd met de algemene mededeling dat ook zij geïnteresseerd is en met het verzoek het verkooptraject over te doen.

De rechtbank is van oordeel dat deze algemene mededeling niet voldoende is om als serieuze gegadigde aangemerkt te worden. Het bedrijf had een deugdelijk en geloofwaardig plan moeten presenteren. In dit plan had onder meer beschreven moeten zijn:

  1. Waar wil het bedrijf het defensieterrein en bosperceel voor gebruiken?
  2. Welke (maatschappelijke) doelstellingen wil het bedrijf daarmee bereiken?
  3. Is het bedrijf bereid bestaande gebruikers te respecteren, en zo ja, hoe?
  4. Welke prijs kan/wil het bedrijf betalen voor het defensieterrein en bosperceel?
  5. Kan/wil het bedrijf de overige bepalingen, zoals vastgelegd in de koopovereenkomst, respecteren, en/of heeft het bedrijf andere wensen/eisen/ideeën, die zodanig zijn dat de gemeente daar serieus over moet nadenken, als alternatief voor het plan van de partij die het defensieterrein en bosperceel heeft gekocht?

Nu het bedrijf niet in de brief – en ook niet tijdens de procedure bij de rechtbank - de plannen voor het defensieterrein en het bosperceel heeft onderbouwd, wijst de rechtbank de vorderingen van het bedrijf af.

Tips voor de praktijk

  • Denk goed na over welke voorwaarden gesteld worden aan de verkoop of verhuur van een perceel;
  • Formuleer deze voorwaarden helder;
  • Check of er meerdere gegadigden zijn die geïnteresseerd zijn in de koop of huur van het perceel; 
  • Check of de gegadigden hun interesse voldoende concreet hebben uitgewerkt in een plan.

Heeft u vragen over het al dan niet moeten houden van een selectieprocedure? Onze advocaten en adviseurs helpen u graag. Neem contact op met onze specialisten: 079 - 3631919 of mail ons.

Ontvang onze publicaties

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde publicaties

Eerdere publicaties

Aanbestedingsrecht en contractenrecht
Aanbestedingsrecht en contractenrecht
Aanbestedingsrecht en contractenrecht

Latere publicaties

Aanbestedingsrecht en contractenrecht
Aanbestedingsrecht en contractenrecht
Aanbestedingsrecht en contractenrecht