Cursus Schadevergoeding in het ambtenarenrecht

Ambtenaren verzoeken steeds vaker om vergoeding van schade of stellen de werkgever aansprakelijk, bijvoorbeeld omdat zij van oordeel zijn dat sprake is van een dienstongeval of omdat schade zou zijn toegebracht aan eigendommen. Als adviseur is het van belang te weten hoe op een dergelijk verzoek om vergoeding van schade moet worden gereageerd en welke procedures dan gelden. In deze cursus leer je hoe schadevergoeding in het ambtenarenrecht is geregeld en wanneer schade wel en niet voor vergoeding in aanmerking kan komen.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
Afhankelijk van groepsgrootte en opzet
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Docenten

Inhoud

Tijdens de cursus Schadevergoeding in het ambtenarenrecht komen eerst de schaderoutes binnen het bestuursrecht aan bod. We bespreken de nieuwe Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. We gaan ook dieper in op de schaderoutes die voorheen konden worden bewandeld (zoals het zelfstandig schadebesluit), omdat daarvan in lopende dossiers en door overgangsrecht nog sprake kan zijn. Tijdens het tweede deel gaan we vervolgens dieper in op specifieke verzoeken, zoals een verzoek om vergoeding vanwege beroepsziekte (bijvoorbeeld PTSS), dienstongeval, schade aan eigendommen (bijvoorbeeld een vernielde leesbril) en schade vanwege niet tijdig beslissen. Aan bod komen die eisen die vanuit de rechtspositie en jurisprudentie aan dergelijke verzoeken worden gesteld, waarbij vanzelfsprekend ook aandacht is voor de procedurele aspecten.

Na afloop van de cursus:

 • ben je op de hoogte van de structuur en opbouw van het schadevergoedingsrecht in het bestuurs(ambtenaren)recht;
 • kun je een verzoek om schadevergoeding herkennen en plaatsen in een juridisch kader;
 • kun je adviseren hoe te reageren op een schadeverzoek.

Doelgroep

Personeelsadviseurs, rechtspositiemedewerkers en juristen (minimaal 5 jaar ervaring).

Programma

 • Procedurele aspecten van schadevergoeding in het ambtenarenrecht
  • schadevergoeding bij gegrond beroep
  • (on)zelfstandig schadebesluit
  • civiele procedure
  • Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 • Inhoudelijke aspecten van veelvoorkomende schadeverzoeken in het ambtenarenrecht
  • beroepsziekte
  • dienstongeval
  • schade aan eigendommen
  • overschrijding van de redelijke termijn

Werkwijze

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk stelt een ervaren adviseur alle belangrijke aspecten aan de orde. Je neemt actief aan de cursus deel door het inbrengen van eigen kennis en ervaring, het doen van oefeningen en het beantwoorden van diverse casussen. Door de groepsgrootte kan iedere cursist vanuit zijn eigen (rechtspositionele) achtergrond vragen stellen en inbreng leveren.

Deel deze cursus

Ervaringen

“Heel informatief en goed opgebouwd”

“Interessant, scherp stellend, bewustmakend van je rol ”

“Goed te volgen, duidelijke en heldere uitleg en toegepast op de dagelijkse praktijk ”

“Zeer informatief, veel opgestoken ”

“Zeer goed, heel nuttig ”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media