Cursus Reorganiseren onder de Wnra

(fysiek op 1,5 meter)

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is een reorganisatietraject bij een gemeente of andere overheidsorganisatie aanzienlijk gewijzigd. Bereid je voor op de nieuwe realiteit. Leer je weg vinden in de regelgeving. Weet op welke momenten de werkgever beleidsvrijheid heeft en realiseer een succesvolle organisatieverandering onder het arbeidsrecht.

Wij verzorgen de cursus op 1,5 meter afstand. De cursuslocatie voldoet aan alle voorschriften en (hygiëne) richtlijnen van het RIVM.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 615,- Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief cursusboek, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Onder deskundige leiding stel je in de cursus Reorganiseren onder de Wnra vast wat de best practice bij een organisatieverandering onder het arbeidsrecht is. Moet je van tevoren een sociaal statuut of sociaal plan vaststellen? Wat kun je in een sociaal plan regelen? Hoe bepaal je het domein van een reorganisatie? Ontstaat er boventalligheid, of niet en welk effect heeft dat op het plaatsingsproces? Wie moet je betrekken in de afspiegelingsprocedure of kun je nog selecteren op basis van kwaliteit? Is er een verschil tussen de Awb-bezwarenprocedure en de geschillenregeling? En wat is precies de rol van een ontslagcommissie? Wat zijn de gevolgen van de overgang van een onderneming?

Aan de hand van voorbeelden en checklists fris je je kennis op. Of ontdek je welke regels van toepassing zijn. Alle relevante vragen tijdens een reorganisatietraject komen aan de orde.

Na afloop van de cursus Reorganiseren onder de Wnra:

 • ben je vertrouwd met alle rechtspositionele en operationele facetten van een reorganisatietraject bij de overheid;
 • heb je de kennis om een organisatieverandering succesvol te begeleiden.

Doelgroep

Personeelsadviseurs, rechtspositiemedewerkers en juristen bij overheidsorganisaties die als gevolg van de Wnra vertrouwd willen raken met de rechtspositionele aspecten van een reorganisatie onder het arbeidsrecht en de betreffende sector-cao. De cursus is zeer geschikt voor P&O-medewerkers die aan de vooravond van een reorganisatie, vorming van een ambtelijke werkorganisatie, herindeling of verzelfstandiging staan.

Programma

 • Reorganiseren na de Wnra: wat zijn de grootste verschillen
 • Wat is waar geregeld: vind je weg in het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling, de cao, de uitvoeringsregels van UWV
 • Domein van de reorganisatie
 • Organisatieveranderingen met en zonder boventalligen
 • Sociaal statuut en/of sociaal plan: wat is het verschil en zijn deze verplicht
 • Uitwisselbare functies
 • Berekenen van de diensttijd
 • Plaatsen en bepalen boventalligheid met het afspiegelingsbeginsel
 • Werking van de ontslagcommissie
 • Geschillenregeling
 • Overgang van onderneming

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een ervaren adviseur die is ingevoerd in alle aspecten van een reorganisatieproces bij de overheid. Met behulp van oefeningen, praktijkvoorbeelden en stellingen ben je in één dag thuis in het reorganisatierecht onder de Wnra. Er is voldoende gelegenheid vragen te stellen en met de docent en medecursisten je eigen ervaringen te bespreken. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Wij verzorgen de cursus op 1,5 meter afstand. De cursuslocatie voldoet aan alle voorschriften en (hygiëne) richtlijnen van het RIVM.

N.B. Zie ook onze incompanycursus dynamisch veranderen van overheidsorganisaties.

Data & locaties

Deel deze cursus

Ervaringen

“Verhelderend, duidelijk aangegeven wat verschillen zijn met vóór 2020. Goede afwisseling met oefeningen”

“Positief, juiste inhoud is besproken. Conform verwachting”

“Nuttig, volledig”

“Boeiend, leerzaam, relevant”

“Zeer leerzaam en sluit aan bij de huidige vragen waar we nu mee te maken hebben”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media