Cursus Arbeidsongeschiktheidstrajecten

Als je de regels kent, is het gemakkelijk om bij langdurige arbeidsongeschiktheid te bepalen of je voldoende inspanningen hebt geleverd om tot re-integratie te komen. Zeker als je weet hoe de wetten en regelingen (deskundigenoordeel, Beoordelingskader Poortwachter en Wia) zich verhouden met de eigen rechtspositieregeling en het eigen verzuimprotocol.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Reviews

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 430,-. Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

In de cursus Arbeidsongeschiktheidstrajecten reiken wij praktische kennis aan over de verschillende regelingen die bij langdurige arbeidsongeschiktheid een rol spelen. We behandelen, met verwijzing naar recente jurisprudentie, de onderdelen uit de verschillende wetten en regelingen die van belang zijn. Ook brengen wij de mogelijkheden in beeld die de rechtspositieregeling biedt om bij arbeidsongeschiktheid tot ontslag over te gaan.

Na afloop van de cursus:

 • ben je vertrouwd met de terminologie rond arbeidsongeschiktheid;
 • beheers je de belangrijkste bepalingen rond ziekte uit de eigen rechtspositieregeling;
 • ben je in staat om bij langdurige arbeidsongeschiktheid de verschillende regelingen op juiste wijze toe te passen;
 • ben je bekend met recente jurisprudentie op het gebied van de herplaatsingsverplichting van de werkgever.

Doelgroep

Personeelsadviseurs en rechtspositiemedewerkers bij de overheid.

Programma

Eerste ziektejaar:

 • bepalingen over ziekte in de rechtspositieregeling
 • samenloop ziekte en arbeidsconflict
 • sanctie besluiten bij niet naleven regels ziekteverzuim
 • plichtsverzuim en disciplinaire maatregelen
 • rol van de bedrijfsarts
 • deskundigenoordeel

Tweede ziektejaar:

 • eigen arbeid, passende arbeid
 • claimbeoordeling
 • ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid
 • andere ontslaggronden

Werkwijze

Het programma is praktijkgericht en afgestemd op de doelgroep. De docent zorgt voor interactieve kennisoverdracht, behandelt casussen en maakt gebruik van stellingen en oefeningen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

De cursus vindt op locatie plaats. Wij houden ons hierbij aan alle richtlijnen. Dat houdt in dat de docent bij binnenkomst om een coronatoegangspas zal vragen. Als de situatie dat (in verband met de coronarichtlijnen) niet toelaat, verzorgen wij de cursus online. In dat geval word je hierover geïnformeerd. De cursus wordt dan aangepast aan de situatie van online leren en verzorgd vanuit onze professionele cursusstudio.

Lees hier meer over ons coronabeleid.

N.B. We hebben ook een cursus Wet verbetering poortwachter voor private organisaties.

Data & locaties

Deel deze cursus

Reviews

“Heel erg goed. Alle casussen behandeld. Zeker aan te bevelen.”

“Zeer nuttig, duidelijk en fijn dat er ruimte is om eigen casussen in te brengen. Zeer plezierige cursusleider.”

“informatief, deskundige begeleiding”

“Technisch dat wel maar wel mooie voorbeelden om het levendig te maken en de ruimte om eigen voorbeelden in te brengen - praktijk gericht. De duur was precies goed.”

“Informatief en goed uitgelegd, zeker omdat het een complex en specialistisch terrein betreft”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media