Cursus Arbeidsongeschiktheidstrajecten

Als je de regels kent, is het gemakkelijk om bij langdurige arbeidsongeschiktheid te bepalen of je voldoende inspanningen hebt geleverd om tot re-integratie te komen. Zeker als je weet hoe de wetten en regelingen (deskundigenoordeel, Beoordelingskader Poortwachter en Wia) zich verhouden met de eigen rechtspositieregeling en het eigen verzuimprotocol.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 465,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

In de cursus Arbeidsongeschiktheidstrajecten reiken wij praktische kennis aan over de verschillende regelingen die bij langdurige arbeidsongeschiktheid een rol spelen. We behandelen, met verwijzing naar recente jurisprudentie, de onderdelen uit de verschillende wetten en regelingen die van belang zijn. Ook brengen wij de mogelijkheden in beeld die de rechtspositieregeling biedt om bij arbeidsongeschiktheid tot ontslag over te gaan.

Na afloop van de cursus:

 • ben je vertrouwd met de terminologie rond arbeidsongeschiktheid;
 • beheers je de belangrijkste bepalingen rond ziekte uit de eigen rechtspositieregeling;
 • ben je in staat om bij langdurige arbeidsongeschiktheid de verschillende regelingen op juiste wijze toe te passen;
 • ben je bekend met recente jurisprudentie op het gebied van de herplaatsingsverplichting van de werkgever.

Doelgroep

Personeelsadviseurs en rechtspositiemedewerkers bij de overheid.

Programma

Eerste ziektejaar:

 • bepalingen over ziekte in de rechtspositieregeling
 • samenloop ziekte en arbeidsconflict
 • sanctie besluiten bij niet naleven regels ziekteverzuim
 • plichtsverzuim en disciplinaire maatregelen
 • rol van de bedrijfsarts
 • deskundigenoordeel

Tweede ziektejaar:

 • eigen arbeid, passende arbeid
 • claimbeoordeling
 • ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid
 • andere ontslaggronden

Werkwijze

Het programma is praktijkgericht en afgestemd op de doelgroep. De docent zorgt voor interactieve kennisoverdracht, behandelt casussen en maakt gebruik van stellingen en oefeningen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

N.B. We hebben ook een cursus Wet verbetering poortwachter voor private organisaties.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Inhoudelijke erg goed, de gewenste punten kwamen aanbod en werden goed beantwoord”

“Praktisch, duidelijk, goed advies voor aanpak dossier, inhoudelijk sterk, prettige docent”

“Informatief, met veel gelegenheid tot stellen van vragen. Zeker weer wijzer geworden en mogelijkheden om het proces aan te scherpen.”

“Helder en duidelijk”

“Prettig en zeer leerzaam”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media